SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

ȘEDINȚA ORDINARĂ CLMB 30 IANUARIE 2020

31

Ianuarie

ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERI TERENURI 25.02.2020

31

Ianuarie

ANUNŢ LICITAŢIE ÎNCHIRIERE

 

1.     INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Municipiul Bârlad organizează licitaţie publică pentru închirierea unor bunuri aparţinând domeniului privat al UAT Bârlad, conform HCLM Barlad nr.286/30.09.2019, HCLM Bârlad nr.342/31.10.2019, HCLM Bârlad nr.343/31.10.2019, HCLM Bârlad nr.381/29.11.2019, HCLM Bârlad nr.416/16.12.2019 și temeiului legal O.U.G. 57/2019, reprezentând un număr de 11 terenuri însumând 2.945 mp, conform caietelor de sarcini.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, et.II, camera 32.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, et.II, camera 32.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită cash, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 1500.

4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.02.2020 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.1 Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. DATA ŞI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂŞURA SEDINŢA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:  25.02.2020 ora 1100Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, TELEFAX ŞI/SAU ADRESA DE E-MAIL ALE INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, e-mail tr-vaslui@just.ro.

7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE CĂTRE INSTITUŢIILE ABILITATE, ÎN VEDEREA PUBLICĂRII: 30.01.2020.

Lista IMOBILE pt inchiriere 25.02.2020

HOTARAREA NR 11 DIN 30-01-2020 privind aprobarea tarifelor la activitatea de salubrizare prestată de SC Compania de Utilități Publice SA pe raza municipiului Bârlad.

30

Ianuarie

HOTARAREA NR 9 DIN 30-01-2020 privind aprobarea prețuluilocal pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, transportul și distribuția către agenții economici și populație, a prețului local de facturare pentru energia termică livrată populației și a subvenției acordate de la bugetul local pentru energia termică livrată populației.

30

Ianuarie

HOTARAREA NR 8 DIN 30-01-2020 privind aprobarea tarifelor aferente activității de iluminat public din municipiul Bârlad.

30

Ianuarie

Distribuire Produse Igienă

28

Ianuarie

ANUNȚ

Vă informăm că, începând cu data de 29.01.2020, produsele de igienă (acordate în cadrul POAD 2019/2021, de către Ministerul Fondurilor Europene) se vor distribui  la Centrul de Afaceri „Tutova” Bârlad, str. Metalurgiei, nr.15.

Categoriile de persoane care vor primi produse de igienă sunt:

  • beneficiari ai Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat (în baza actelor de identitate, în copie);

  • beneficiari ai Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susţinerea familiei (în baza actelor de identitate, în copie).

Distribuirea pachetelor se face de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00

Produsele alimentare se vor distribui la o dată ce va fi comunicată ulterior!

Anunt colectiv datorii persoane fizice

28

Ianuarie

Situatii certificate de urbanism emise in luna decembrie 2019

28

Ianuarie

Conferință de presă – Primar Dumitru Boroș 27 ianuarie 2020 (II)

28

Ianuarie

Conferință de presă – Primar Dumitru Boroș 27 ianuarie 2020 (I)

28

Ianuarie