SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Termen Finalizare Proiectare Varianta Ocolire Bârlad

1

August

 

logo

MUNICIPIUL BÂRLAD

 Informare publică 01.08.2019

 Șoseaua ocolitoare a Bârladului, la finalul perioadei de proiectare!

 Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează că, luni, 5 august 2019, se finalizează termenul de 8 luni pentru proiectarea obiectivului „Varianta de ocolire a Municipiului Bârlad”. Potrivit calendarului anunțat, la finalul acestui proces ar trebui să înceapă termenul de execuție propriu-zisă a lucrării, care este de 22 luni.

„Importanța respectării termenelor este vitală pentru acest proiect, pentru ca, în final, bârlădenii să beneficieze de acest obiectiv atât de așteptat. În urma discuțiilor avute până acum am primit asigurări că termenele se vor respecta, ceea ce ne face să credem că sunt șanse reale ca în foarte scurt timp să se demareze și lucrările efective. Așteptăm, și noi, alături de toți locuitorii municipiului Bârlad, să vedem exact momentul în care se va începe construcția acestui obiectiv”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Reamintim că, potrivit Contractului „Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire a Municipiului Bârlad”, ofertantul desemnat câștigător, respectiv ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. – S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L., a câștigat licitația pentru construcția obiectivului cu prețul de 132.050.652,68 lei, fără TVA. Lucrarea va avea 5 ani garanție.

       Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

Anunț Deșeuri Inerte

1

August

logo

MUNICIPIUL BÂRLAD

 ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

În atenția persoanelor fizice și juridice care generează deșeuri inerte

 

Persoanele fizice și juridice din municipiul Bârlad, care generează deșeuri inerte (moluz, obiecte de mobilier, deșeuri vegetale, etc.) și care le transportă la punctele de colectare a deșeurilor menajere sunt atenționate că, potrivit Hotărârii de Consiliul Local Municipal nr.167/25.06.2015, acest lucru le ESTE INTERZIS.

Prin aceeași hotărâre, acest tip de deșeuri poate fi colectat, de SC CUPA SA Bârlad, la comandă, contracost, prețul pentru un metru cub fiind de 39,75 lei, fără TVA, în care este inclus încărcarea, tranportul și depozitarea.

Informăm, totodată, că sunt stabilite și anumite sancțiuni pentru persoanele care nu se conformează, în special pentru persoanele juridice care au obligația, totodată, de a-și amenaja puncte separate de colectare.

Prezentul anunț vine în contextul în care în Municipiul Bârlad au fost identificate foarte multe situații în care localnicii și anumiți agenți economici au depozitat la punctele de colectare a deșeurilor menajere deșeuri inerte pe care operatorul de salubritate nu le poate colecta în lipsa unei comenzi, situație care a dus la blocaje ale centrelor de colectare.

Prin urmare, rugăm să se respecte legislația în vigoare, pentru preîntâmpinarea luării  măsurilor coercitive.

         

Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

 

Informatizare Primăria Bârlad

31

Iulie

logo

MUNICIPIUL BÂRLAD

Informare publică 31.07.2019

Primăria Bârlad chiar se informatizează

 Pentru o corectă și avizată informare, primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștința opiniei publice că, încă de pe data de 3 decembrie 2018, la nivelul instituției a demarat Proiectul Dezvoltarea capacității administrative a Municipiului Bârlad.

Cu o finanțare totală de peste 3,1 milioane lei, acest proiect își propune, pe lângă achiziționarea de echipamente IT de ultimă generație, cu soft-urile aferente (peste 20 de module informatice), inclusiv achiziționarea a două servere, dintre care unul dedicat site-ului instituției iar altul aplicațiilor. Cele două servere vor fi integrate, astfel încât cetățenii să poată depune solicitări on-line, să primească răspunsuri și chiar documente în format electronic, dar și să urmărească parcursul documentelor depuse la serviciile primăriei. Evident, odată cu implementarea acestui proiect va fi schimbată și interfața site-ului actual al Primăriei Municipiului Bârlad, pentru care, de asemenea, există finanțare.

„În acest moment, achiziția de echipamente s-a finalizat și este în plină desfășurare licitația pentru achiziția de soft-uri, care se află în etapa de evaluare tehnică a ofertelor, etapă finalizată în proporție de peste 90%. În perioada 5-9 august vor avea loc prezentările de soft-uri din partea ofertanților, la care vor participa toți angajații primăriei care vor interacționa cu noul site al instituției. Trebuie spus că, la momentul depunerii acestui proiect pentru finanțare, Bârladul a fost printre primele orașe din țară care au făcut acest pas și care l-au și implementat. Fiind vorba despre anumite etape ale proiectului, peste care nu se poate trece, pașii trebuie parcurși corect și legal. Pentru că în spațiul public nu s-a acordat suficientă atenție acestui important proiect și, mai mult, au apărut informații fără a fi solicitat un punct de vedere de la Primăria Bârlad, cred că se impun precizările de față, pentru a elimina speculațiile potrivit cărora instituția ar refuza în continuare să se informatizeze, atât în beneficiul propriilor angajați, cât mai ales al contribuabililor. Mai trebuie spus că, de la momentul la care am aplicat pentru acest proiect, respectiv în 2018, legea nu a mai permis să facem investiții din bugetul local în modernizarea site-ului și dotarea cu echipamente IT, din moment ce aveam în implementare un proiect cu fonduri europene, respectiv cel de față”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Mai multe informații despre acest proiect pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.primariabarlad.ro/wp-content/uploads/2019/01/Descriere-proiect-Dezvoltarea-Capacitatii-Administrative-a-Municipiului-Barlad.pdf

 

Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

30

Iulie

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local

Informaţii generale privind   autoritatea   contractantă  (finantatoare),  în special  denumirea,  codul  fiscal,   adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Municipiului  Barlad , Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro.

Primaria  Municipiului  Barlad   invită persoanele   fizice şi  juridice   fără   scop  patrimonial,  respectiv  asociaţiile şi fundaţiile constituite conform  legii  sau  cultele  religioase   recunoscute conform legii ,  care  îndeplinesc  condiţiile prevăzute  de Legea nr. 350/2005, să depună  propunerile  de  proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură , tineret, sport , activitati cu specific social  si culte  religioase  .

1. Procedura aplicată  pentru  atribuirea  contractelor  de  finanţare   nerambursabilă  a  proiectelor   din domeniile cultură , tineret, sport , activitati  cu specific  social    si culte   religioase   pe anul  2019  este  prevăzută de Legea nr. 350/2005  privind  regimul  finanţărilor   nerambursabile  din fonduri publice, alocate pentru   activităţi nonprofit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile  alocate de la   bugetul  local  pentru activităţi  nonprofit  de interes local conform       HCLM nr. 101 / 24.04.2018 , publicat pe site-ul oficial al autoritatii finantatoare.
2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Municipiului Barlad.

  1. Domeniul pentru care se acorda finantarea nerambursabila si suma alocata :
  • Culte religioase – 120000 RON
  • Sport –      7500 RON
  • Cultura –      7500 RON
  • Tineret –      7500  RON
  • Activitati cu specific social – 7500
  1. Durata proiectelor: anul 2019
    5. Data limită de depunere a propunerilor este  09 august 2019, ora 16,00.

(cu diminuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 zile , conform art. 20 alin (2) din Legea 350/

2005, motivat de faptul ca eventualele lucrari de reparatii, constructii si modernizari  nu se pot efectua

in sezonul rece )
6. Proiectele se depun într-un exemplar la sediul  Primariei   Municipiului  Barlad,  str. 1Decembrie , nr.21,     si   vor avea menţiunea pe dosar “pentru :  Comisia de evaluare  pentru  finantari  nerambursabile  acordate  de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local  “

  1. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face  de  către  Comisia   de evaluare pentru finantari nerambursabile acordate de la bugetul  local pentru  activitati  nonprofit  de interes local , constituita  prin dispoziţia primarului municipiului Barlad, în perioada  12 augut  –  14 august 2019.Finanţările nerambursabile trebuiesc  însoţite de o contribuţie de minimum  10%  din valoarea totală a finantarii din partea beneficiarului.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local existent pe site-ul Primariei Munucipului Barlad.

Informaţii   si clarificări  cu  privire  la   documente  se  pot  obţine  de  la  secretarul  comisiei  din  cadrul    Primariei Municipiului Barlad , Serviciul Contabilitate , etaj 1 , camera 17, telefon 0235.411760 int 220.

Data publicarii anunţului de participare in Monitorul Oficial  -partea a VI-a :  23.07.2019   

prezentul anunt il anuleaza pe cel publicat in data de 26.06.2019  in Monitorul de Vaslui si Vremea Noua  din lipsa de procedura”

                  PRIMAR                                                   SECRETAR

                  Dumitru Boros                                      jr. Catalin Haret

 

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI

Activități de cultură

Legea_350_2005

 

“PUZ PENTRU CONSTRUIRE SPITAL MULTIDISCIPLINAR”

30

Iulie

Indicatoare Treceri cu Panouri Solare

29

Iulie

 logo

MUNICIPIUL BÂRLAD

Informare publică 29.07.2019

Treceri de pietoni mai sigure

Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează că, recent, la toate trecerile de pietoni nesemaforizate, de pe Bulevardul Republicii, au fost montate indicatoare rutiere noi, prevăzute cu flash-uri alimentate de panouri solare.

În această primă fază, s-au achiziționat 35 de astfel de indicatoare, care au fost montate în principal la cele mai aglomerate treceri de pietoni, începând cu zona SC Rulmenți SA Bârlad, până în zona Confecții – Garnizoana Bârlad – strada Tecuciului.

„Acum, în paralel, inventariem și toate trecerile de pietoni de pe segmentele de trafic greu. Este vorba despre Epureanu – Nicolae Bălcescu – Dragos Vodă, Vasile Pârvan – Ioan Popescu – Paloda – Colonel Simionescu Sava – Mihai Viteazul și segment Popa Șapcă, artere pe care vor fi monatate, de asemenea, indicatoare cu flash-uri, într-o etapă ulterioară. Evident, scopul indicatoarelor este de a crește gradul de siguranță al pietonilor, dar și de a spori vizibilitatea trecerilor pentru conducătorii auto”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Valoarea investiției se ridică la 49.000 lei iar selecția de oferte s-a făcut după principiul „prețul cel mai mic și garanția cea mai îndelungată”.

       Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

DSC_1126-1

 

ANUNT COLECTIV

26

Iulie

SITUAŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI DIN MUNICIPIUL BÂRLAD LA DATA DE 30.06.2019

24

Iulie

INFORMARE PUBLICĂ

24

Iulie

FESTIVALUL VERII 2019 – GUESS WHO

18

Iulie