IpCAm

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

August 29, 2017

coperta

August 03, 2017

Bârlad a devenit primul oraș al rugbyului din România

O sursă importantă de formare și creștere a jucătorilor, Bârladul a devenit oficial „orașul rugbyului”, fiind pentru prima datâ în România când un oraș primește această distincție în sport. Festivitatea oficială de decernare a acestui titlu a avut loc sâmbătă, 20 mai, la Bârlad fiind prezenți Alin Petrache, presedintele Federației Române de Rugby, Florin Matei, secretarul general al Federatiei și primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș. Cei trei au dezvelit un panou montat la intrarea în oraș, care indică faptul că localitatea este una cu o mare tradiție în sportul cu balonul oval, mărturie stând și cei 60 de ani de când se practică rugbyul aici.

Baaadul Literar

IMG_5125

O revista de prestigiu

În lungul şir de publicaţii, destule, apărute la Bârlad, de la 1870( „Semănătorul”) şi până astăzi, revista de cultură Baaadul literar iese în evidenţă prin formatul atractiv, tehnoredactarea profesionistă (asigurată de Bogdan Artene), prin conţinutul bogat, variat şi, mai în permanenţă, de valoare incontestabilă.

Condusă inspirat şi exemplar de prof. Gruia Novac, revista se află în al optulea an de existenţă, primul număr ieşind de sub tipar în ziua de 21 mai, 2007. Cele 31 de numere însumează 2776 (douămiişaptesute şaptezecişisase) de pagini, acestea înfăţişându-se ca pe o carte structurală, în care imaginea culturală a Bârladului este evidenţiată în legăturile fireşti cu Ţara şi cu Lumea. Peste 250(douăsutecincizeci) de colaboratori de la noi şi din străinătate asigură viaţa revistei, prin contribuţii a căror valoare este nediscutabilă. Câteva nume: Gheorghe Grigurcu (Târgu Jiu), Valeriu Râpeanu (Bucureşti), Elisabeta Isanos ( Bucureşti), Smaranda BratuBratu Elian (Bucureşti), Mircea Coloşenco (Bucureşti), Sergiu Găbureac (Bucureşti), Stelian Turlea (Bucureşti), Al Săndulescu (Bucureşti), C.D. Zeletin (Bucureşti), Al. Zub (Iaşi), Lucian Vasiliu (Iaşi), Cassian Maria Spiridon (Iaşi), Bogdan Ulmu  (Iaşi), Vasile Filip (Iaşi), Daniel Corbu (Iaşi), Valentin Ciucă (Iaşi), Nicolae Creţu (Iaşi), Maria Mănucă (Iaşi), Constantin Călin (Bacău), Viorel Savin (Luncani –Bacău), Ion Vicoleanu (Bacău), Ion Murgeanu (Bucureşti), Ion Beldeanu (Suceava), Mihai Merticaru (Piatra Neamţ), Adrian Alui Gheorghe( Piatra Neamţ), Gellu Dorian( Botoşani), Ion Popescu –Sireţeanu(Piteşti), Magda Grigore (Piteşti), Teodor Oancă(Craiova), Constantin Barbu (Craiova), Const. Trandafirm (Câmpina), Ionuţ Caragea (Oradea), Ion Mureşan ( Oradea), Sonia Elvireanu (Alba Iulie), Alexandru Jurcan (Huedin – Cluj), Persida Rugu ( Cluj Napoca), Menut Maximinian (Bistriţa), Vasile Ghica (Tecuci), Florentina Loredana Dalian (Slobozia), Viorel Dinescu (Galaţi), Coriolan Păunescu (Galaţi), Theodor Codreanu (Huşi), Teodor Pracsiu (Vaslui), Petre Iosub (Vaslui), Mircea Pop (Germania), George Astaloş (Franţa), Silvia Adamek (Belgia), Mikhel Martin (Anglia), Marcel Cuperman (SUA), Mario Castro Navarrete (Chile), Magdalena Peltola (Finlanda), Sergiu Brandea (Israel), Andrei Fischol (Israel), Mihai Cimpoi ( Republica Moldova), Traian Vasilcău (Republica Moldova) şi alţii mulţi din Bârlad şi împrejurimi.

Sprijinitorilor revistei (oficiali – în persoana primarului C. Constantinescu, dar şi particulari) le mulţumim cu deferenţă.

IMG_5128 Gruia Novac,  Decembrie, 2014