IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Baaadul Literar

IMG_5125

O revista de prestigiu

În lungul şir de publicaţii, destule, apărute la Bârlad, de la 1870( „Semănătorul”) şi până astăzi, revista de cultură Baaadul literar iese în evidenţă prin formatul atractiv, tehnoredactarea profesionistă (asigurată de Bogdan Artene), prin conţinutul bogat, variat şi, mai în permanenţă, de valoare incontestabilă.

Condusă inspirat şi exemplar de prof. Gruia Novac, revista se află în al optulea an de existenţă, primul număr ieşind de sub tipar în ziua de 21 mai, 2007. Cele 31 de numere însumează 2776 (douămiişaptesute şaptezecişisase) de pagini, acestea înfăţişându-se ca pe o carte structurală, în care imaginea culturală a Bârladului este evidenţiată în legăturile fireşti cu Ţara şi cu Lumea. Peste 250(douăsutecincizeci) de colaboratori de la noi şi din străinătate asigură viaţa revistei, prin contribuţii a căror valoare este nediscutabilă. Câteva nume: Gheorghe Grigurcu (Târgu Jiu), Valeriu Râpeanu (Bucureşti), Elisabeta Isanos ( Bucureşti), Smaranda BratuBratu Elian (Bucureşti), Mircea Coloşenco (Bucureşti), Sergiu Găbureac (Bucureşti), Stelian Turlea (Bucureşti), Al Săndulescu (Bucureşti), C.D. Zeletin (Bucureşti), Al. Zub (Iaşi), Lucian Vasiliu (Iaşi), Cassian Maria Spiridon (Iaşi), Bogdan Ulmu  (Iaşi), Vasile Filip (Iaşi), Daniel Corbu (Iaşi), Valentin Ciucă (Iaşi), Nicolae Creţu (Iaşi), Maria Mănucă (Iaşi), Constantin Călin (Bacău), Viorel Savin (Luncani –Bacău), Ion Vicoleanu (Bacău), Ion Murgeanu (Bucureşti), Ion Beldeanu (Suceava), Mihai Merticaru (Piatra Neamţ), Adrian Alui Gheorghe( Piatra Neamţ), Gellu Dorian( Botoşani), Ion Popescu –Sireţeanu(Piteşti), Magda Grigore (Piteşti), Teodor Oancă(Craiova), Constantin Barbu (Craiova), Const. Trandafirm (Câmpina), Ionuţ Caragea (Oradea), Ion Mureşan ( Oradea), Sonia Elvireanu (Alba Iulie), Alexandru Jurcan (Huedin – Cluj), Persida Rugu ( Cluj Napoca), Menut Maximinian (Bistriţa), Vasile Ghica (Tecuci), Florentina Loredana Dalian (Slobozia), Viorel Dinescu (Galaţi), Coriolan Păunescu (Galaţi), Theodor Codreanu (Huşi), Teodor Pracsiu (Vaslui), Petre Iosub (Vaslui), Mircea Pop (Germania), George Astaloş (Franţa), Silvia Adamek (Belgia), Mikhel Martin (Anglia), Marcel Cuperman (SUA), Mario Castro Navarrete (Chile), Magdalena Peltola (Finlanda), Sergiu Brandea (Israel), Andrei Fischol (Israel), Mihai Cimpoi ( Republica Moldova), Traian Vasilcău (Republica Moldova) şi alţii mulţi din Bârlad şi împrejurimi.

Sprijinitorilor revistei (oficiali – în persoana primarului C. Constantinescu, dar şi particulari) le mulţumim cu deferenţă.

IMG_5128 Gruia Novac,  Decembrie, 2014