IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Societăți culturale

 

Societatea de Geografie Filiala Vaslui

 

IMG_6579

           Societatea de Geografie Filiala Vaslui s-a constitut pe 1 decembrie 1964, în incinta Şcolii generale nr. 8 din Bârlad, astăzi Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov Antonovici”, din iniţiativa unui valoros colectiv de profesori format din : Vasile Cârcotă (geografie), Gheorghe Cânepă (ştiinţele naturii), Alexandru Craus (geografie), Alexandru Săidăcaru (muzeograf) şi Ortansa Iancu (ştiintele naturii). Filiala a fost condusă cu profesionalism de profesorii: Vasile Cârcotă (1964-1998), Elisabeta Craus (1998- 2010) şi Viorel Râmboi (din 2010 şi în prezent). În cei cincizeci de ani de existenţă membrii filialei s-au implicat în organizarea de simpozioane tematice, elaborarea unor lucrări de referinţă, colaborarea cu mediul universitar, sprijinirea activităţii didactice din judeţ.

 

                      IMG_6494          IMG_6472

 

În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice au fost susţinute temele: “Regionarea administrativ-teritorială a României” – prof. univ. dr. doc. HC Grigore Posea; „O perspectivă urbanistică asupra spaţiului locuibil moldav. Între deziderat politic şi realitate teritorială” de prof. dr. Adrian Covăsneanu, de la Centrul Universitar de Geografie Umană şi Amenajarea Teritoriului Iaşi; Personalitatea profesorului universitar Mihai Iancu (1904-1995), originar din satul Creţeşti, absolvent al Liceului de băieţi “Cuza Vodă” din Huşi, a fost evocată cu profesionalism de prof. dr. Mihai Ielenicz şi Costin Clit (Colegiul Naţional “Cuza Vodă” din Huşi). Cu un real interes a fost urmărită comunicarea “O retrospectivă milenară privind schimbările climatice din România” sustinută de conf. Univ. Dr. Marcel Mândrescu de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, originar din comuna Boteşti, judeţul Vaslui, absolvent în 1992 al Liceului “Ştefan Procopiu” din oraşul Vaslui. Demersul ştiintific a fost întregit prin comunicările “Reconstituirea suprafetelor împădurite din podişul Moldovei, folosind hărţile vechi şi caracteristicile învelişului de sol” (lector univ. dr. Iuliu Cătălin Stângă şi lector univ. dr. Lilian Neacşu, Iaşi) şi “Caracteristicile termice şi pluviometrice în partea vestică a Podişului Central Moldovenesc” (lector univ. dr. Vasile Budui, Suceava).

 IMG_6541

     Pe 30 noiembrie 2014, în foaierul Teatrului „Victor Ion Popa”, a avut loc festivitatea de aniversare a semicentenarului Societății de Geografie – Filiala Vaslui. Cu participarea de exceptie a prof. dr. Mihai Ielenicz şi prof. dr. doc. H.C. Grigore Posea, președintele Societății Române de Geografie, respectiv președintele de onoare al acesteia.