IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Biblioteca Municipală

BIBLIOTECA PUBLICĂ MUNICIPALĂ “STROE S. BELLOESCU”

IMG_4261

 

Scurt istoric15 noiembrie 1906 – ia fiinţă prima bibliotecă publică din ţinutul Tutovei, actuala Bibliotecă Municipală “Stroe S. Belloescu” Bârlad, din iniţiativa unui grup de intelectuali bârlădeni, organizaţi într-un comitet de iniţiativă al cărui preşedinte era GEORGE TUTOVEANU.

StroeBelloescu
29 noiembrie 1909 – profesorul onorific STROE S. BELLOESCU donează Primăriei clădirea actuală, sub numele de “Casa Naţională” cu menţiunea: …”Acest aşezământ nu va putea servi decât numai ca bibliotecă publică, pinacotecă şi muzeu”

Organizarea pe secţii:
• Serviciul dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor.
• Secţia de împrumut pentru Adulţi
• Sala de Lectură
• Secţia de împrumut pentru copii
• Secţia de Carte Tehnică
• Secţia Presă şi Muzicală
• Centrul Cultural “Mihai Eminescu”

Misiune – Bibliotecă Municipală “Stroe S. Belloescu” Bârlad serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Bârlad şi întreg judeţul Vaslui prin servicii care asigură accesul la propriile fonduri(colecţii şi bază de date) precum şi alte surse accesibile ei, din exterior.

Colecţiile bibliotecii – au caracter enciclopedic răspunzând intereselor de lectură ale cititorilor de vârste şi categorii sociale diferite. Cuprind 153.103 unităţi de bibliotecă (cărţi, manuscrise, microformate, documete arhivistice, documente cartografice, publicaţii seriale, documente audiovizuale, casete, documente de muzică tipărită).

Principalele atributii:
• asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu pentru toate categoriile de vârstă.
• consultare în sălile de lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanent, prin toate secţiile.
• facilitează accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date prin împrumut inter-bibliotecar.
• permanent organizează în colaborare cu alte instituţii culturale, societăţi culturale şi şcolile bârlădene activităţi culturale: simpozioane, expoziţii de carte, medalioane literare şi muzicale, lansări şi prezentări cărţi, întâlniri cu personalităţi culturale.
• -trimestrial organizează colocvii de literature şi scoate revista “Baaadul Literar”.

Atributiile detaliate ale Bibliotecii Publice Municipale “Stroe S. Belloescu” pot fi consultate in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei.

 Şef serviciu: Cristina Vizitiu

Date de contact: Adresa: Republicii, Nr. 149.
Tel: 0235411001 – Şef serviciu
0235411438 – Secţia de împrumut pentru copii
0335883751 – Secţia de împrumut pentru adulţi
email: bstroes.belloescu@yahoo.com

Programul bibliotecii:
Luni/Miercuri/Vineri 8°°-16°°
Marţi-Joi: 8°°-18°°
CENTRUL MIHAI EMINESCU BÂRLAD
centru

IMG_5885IMG_5241

 

Scurt istoricPe 15 ianuarie 2011, la împlinirea a 161 de ani de la naşterea Luceafărului culturii româneşti, a fost inaugurat Centrul “Mihai Eminescu” Bârlad.  Noua instituţie de cultură a luat fiinţă ca urmare a colaborării Fundaţiei Culturale „Dr. Constantin Teodorescu” cu Primăria şi Consiliul Local Bârlad. Ctitorii acestui aşezământ spiritual sunt primarul Constantin CONSTANTINESCU şi Dr. Constantin TEODORESCU.

Casa Roşie
În care funcţionează Centrul Mihai Eminescu, reprezintă unul dintre simbolurile arhitecturale ale Bârladului. Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea cu destinaţia de locuinţă pentru directorul Şcolii Normale “Principele Ferdinand”, pedagogul Ioan Popescu, mare personalitate a Bârladului, fiind cel ce a pus bazele învăţământului pedagogic în localitate.
În perioada regimului comunist, imobilul a avut mai multe destinaţii precum grădiniţă, creşă şi, pentru o scurtă perioadă de timp, secţie de spital. După 1990 a fost lăsat în paragină, fiind pe punctul de a se autodemola.
Salvată din faţa buldozerelor, dar imposibil de protejat de stihia cutremurelor, clădirea, înscrisă în Lista naţională a monumentelor de arhitectură, clasa B, a necesitat urgent consolidarea pentru a mai exista
în peisajul oraşului. După o campanie de subscripţie publică eşuată, finanţarea necesară a fost asigurată de la bugetul local, costurile de funcţionalizare a imobilului fiind însemnate.

Patrimoniul
La baza existenţei Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad se află Colecţia “Dr. Constantin TEODORESCU”. Iniţiatorul, timp de peste 30 de ani, a adunat un patrimoniu impresionant închinat lui Eminescu şi identităţii culturale româneşti. Bunurile au fost oferite cu generozitate municipiului Bârlad de coleţionar prin Fundaţia Culturală „Dr. Constantin Teodorescu”.
Colecţia constă în: aproximativ 200 de lucrări plastice (grafică, pictură, sculptură tapiserii, xilogravuri etc.), 5800 de volume, dintre care 2100 cu şi despre Mihai Eminescu, publicate de la prima apariţie din timpul vieţii marelui poet(1884) şi până în prezent; fotocopii după manuscrise şi alte documente ale poetului sau legate de existenţa acestuia, editate de Academia Română; peste 500 de exemplare de reviste literare; Lada lui Eminescu în care îşi ţinea manuscrisele; numeroase discuri, casete audio şi CD –uri cu romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu sau inspirată din creaţia Luceafărului. Pentru o ilustrare cât mai completă a valorii creaţiei eminesciene, ca sursă inepuizabilă de inspiraţie, colecţia mai conţine 150 de medalii şi insigne, dar şi numeroase exponate de cartofilie şi maximafilie cu tematică Eminescu, realizate de-a lungul timpului pentru a marca diverse momente închinate poetului.
Patrimoniul este structurat pe tematici potrivit conceptului colecţionarului astfel: Începutul operei lui Mihai Eminescu; Elita interbelică; Eminescu în a doua jumătate a secolului XX; Continuatorii lui Mihai Eminescu( Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu şi laureaţii Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” prin reprezentări plastice şi opera acestora); Eminescu în secolul XXI; Eminescu şi cultura bârlădeană; Eminescu în medalistică, cartofilie şi maximafilie.
Misiunea Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad este de a asigura accesul tuturor persoanelor interesate la opera clasicului literaturii universale Mihai Eminescu, în scopul valorificării şi promovării operei, vieţii şi activităţii poetului prin diverse activităţi ştiinţifice, editoriale, culturale și de cercetare. Centrul “Mihai Eminescu” Bârlad este o instituţie unde elevii, studenţii, profesorii şi cercetătorii, dornici să descopere miracolul eminescian, pot studia pentru a cunoaşte pe deplin esenţa identităţii spirituale româneşti.

 

Programul “Centrului Mihai Eminescu”
Marți-Vineri: 8°°-16°°
Sâmbătă/Duminică: 9°°-13°°

Str. Republicii nr. 277, centruleminescubarlad@yahoo.com