SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Biblioteca Municipală

BIBLIOTECA PUBLICĂ MUNICIPALĂ “STROE S. BELLOESCU”

IMG_4261

 

Scurt istoric15 noiembrie 1906 – ia fiinţă prima bibliotecă publică din ţinutul Tutovei, actuala Bibliotecă Municipală “Stroe S. Belloescu” Bârlad, din iniţiativa unui grup de intelectuali bârlădeni, organizaţi într-un comitet de iniţiativă al cărui preşedinte era GEORGE TUTOVEANU.

StroeBelloescu
29 noiembrie 1909 – profesorul onorific STROE S. BELLOESCU donează Primăriei clădirea actuală, sub numele de “Casa Naţională” cu menţiunea: …”Acest aşezământ nu va putea servi decât numai ca bibliotecă publică, pinacotecă şi muzeu”

Organizarea pe secţii:
• Serviciul dezvoltare, evidenţă şi prelucrare a colecţiilor.
• Secţia de împrumut pentru Adulţi
• Sala de Lectură
• Secţia de împrumut pentru copii
• Secţia de Carte Tehnică
• Secţia Presă şi Muzicală
• Centrul Cultural “Mihai Eminescu”

Misiune – Bibliotecă Municipală “Stroe S. Belloescu” Bârlad serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Bârlad şi întreg judeţul Vaslui prin servicii care asigură accesul la propriile fonduri(colecţii şi bază de date) precum şi alte surse accesibile ei, din exterior.

Colecţiile bibliotecii – au caracter enciclopedic răspunzând intereselor de lectură ale cititorilor de vârste şi categorii sociale diferite. Cuprind 153.103 unităţi de bibliotecă (cărţi, manuscrise, microformate, documete arhivistice, documente cartografice, publicaţii seriale, documente audiovizuale, casete, documente de muzică tipărită).

Principalele atributii:
• asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu pentru toate categoriile de vârstă.
• consultare în sălile de lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanent, prin toate secţiile.
• facilitează accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date prin împrumut inter-bibliotecar.
• permanent organizează în colaborare cu alte instituţii culturale, societăţi culturale şi şcolile bârlădene activităţi culturale: simpozioane, expoziţii de carte, medalioane literare şi muzicale, lansări şi prezentări cărţi, întâlniri cu personalităţi culturale.
• -trimestrial organizează colocvii de literature şi scoate revista “Baaadul Literar”.

Atributiile detaliate ale Bibliotecii Publice Municipale “Stroe S. Belloescu” pot fi consultate in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei.

 Şef serviciu: Cristina Vizitiu

Date de contact: Adresa: Republicii, Nr. 149.
Tel: 0235411001 – Şef serviciu
0235411438 – Secţia de împrumut pentru copii
0335883751 – Secţia de împrumut pentru adulţi
email: bstroes.belloescu@yahoo.com

Programul bibliotecii:
Luni/Miercuri/Vineri 8°°-16°°
Marţi-Joi: 8°°-18°°
CENTRUL MIHAI EMINESCU BÂRLAD
centru

IMG_5885IMG_5241

 

Scurt istoricPe 15 ianuarie 2011, la împlinirea a 161 de ani de la naşterea Luceafărului culturii româneşti, a fost inaugurat Centrul “Mihai Eminescu” Bârlad.  Noua instituţie de cultură a luat fiinţă ca urmare a colaborării Fundaţiei Culturale „Dr. Constantin Teodorescu” cu Primăria şi Consiliul Local Bârlad. Ctitorii acestui aşezământ spiritual sunt primarul Constantin CONSTANTINESCU şi Dr. Constantin TEODORESCU.

Casa Roşie
În care funcţionează Centrul Mihai Eminescu, reprezintă unul dintre simbolurile arhitecturale ale Bârladului. Clădirea a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea cu destinaţia de locuinţă pentru directorul Şcolii Normale “Principele Ferdinand”, pedagogul Ioan Popescu, mare personalitate a Bârladului, fiind cel ce a pus bazele învăţământului pedagogic în localitate.
În perioada regimului comunist, imobilul a avut mai multe destinaţii precum grădiniţă, creşă şi, pentru o scurtă perioadă de timp, secţie de spital. După 1990 a fost lăsat în paragină, fiind pe punctul de a se autodemola.
Salvată din faţa buldozerelor, dar imposibil de protejat de stihia cutremurelor, clădirea, înscrisă în Lista naţională a monumentelor de arhitectură, clasa B, a necesitat urgent consolidarea pentru a mai exista
în peisajul oraşului. După o campanie de subscripţie publică eşuată, finanţarea necesară a fost asigurată de la bugetul local, costurile de funcţionalizare a imobilului fiind însemnate.

Patrimoniul
La baza existenţei Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad se află Colecţia “Dr. Constantin TEODORESCU”. Iniţiatorul, timp de peste 30 de ani, a adunat un patrimoniu impresionant închinat lui Eminescu şi identităţii culturale româneşti. Bunurile au fost oferite cu generozitate municipiului Bârlad de coleţionar prin Fundaţia Culturală „Dr. Constantin Teodorescu”.
Colecţia constă în: aproximativ 200 de lucrări plastice (grafică, pictură, sculptură tapiserii, xilogravuri etc.), 5800 de volume, dintre care 2100 cu şi despre Mihai Eminescu, publicate de la prima apariţie din timpul vieţii marelui poet(1884) şi până în prezent; fotocopii după manuscrise şi alte documente ale poetului sau legate de existenţa acestuia, editate de Academia Română; peste 500 de exemplare de reviste literare; Lada lui Eminescu în care îşi ţinea manuscrisele; numeroase discuri, casete audio şi CD –uri cu romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu sau inspirată din creaţia Luceafărului. Pentru o ilustrare cât mai completă a valorii creaţiei eminesciene, ca sursă inepuizabilă de inspiraţie, colecţia mai conţine 150 de medalii şi insigne, dar şi numeroase exponate de cartofilie şi maximafilie cu tematică Eminescu, realizate de-a lungul timpului pentru a marca diverse momente închinate poetului.
Patrimoniul este structurat pe tematici potrivit conceptului colecţionarului astfel: Începutul operei lui Mihai Eminescu; Elita interbelică; Eminescu în a doua jumătate a secolului XX; Continuatorii lui Mihai Eminescu( Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Cezar Ivănescu şi laureaţii Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” prin reprezentări plastice şi opera acestora); Eminescu în secolul XXI; Eminescu şi cultura bârlădeană; Eminescu în medalistică, cartofilie şi maximafilie.
Misiunea Centrului “Mihai Eminescu” Bârlad este de a asigura accesul tuturor persoanelor interesate la opera clasicului literaturii universale Mihai Eminescu, în scopul valorificării şi promovării operei, vieţii şi activităţii poetului prin diverse activităţi ştiinţifice, editoriale, culturale și de cercetare. Centrul “Mihai Eminescu” Bârlad este o instituţie unde elevii, studenţii, profesorii şi cercetătorii, dornici să descopere miracolul eminescian, pot studia pentru a cunoaşte pe deplin esenţa identităţii spirituale româneşti.

 

Programul “Centrului Mihai Eminescu”
Marți-Vineri: 8°°-16°°
Sâmbătă/Duminică: 9°°-13°°

Str. Republicii nr. 277, centruleminescubarlad@yahoo.com