SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Conducere

 Conducerea Politiei Locale Barlad este asigurata de catre Directorul executiv care îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

 

 CONTACT:
Adresa: Poliţia Locală Bârlad,
Str. George Enescu nr.4, bl.G2 parter.
Tel. 0335/408/707. 0335-408-708.

Fax 0235/416/111.
Email: polbarlad@gmail.com

 

 

 

 

1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Politiei Locale Birlad;

2. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

4. răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

5. aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

6. studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

7. analizează trimestrial activitatea Politiei Locale Birlad şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

8. asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Birlad, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

9. reprezintă Poliţia Locală Birlad în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

10. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

11. propune Primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

12. asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

13. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

14. întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;

15. coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, repartizare, întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

16. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

17. întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

18. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

19. analizează contribuţia funcţionarilor publici din Politia Locala Birlad la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

20. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

21. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

22. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

23. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului din Poliţia Locală Birlad ;

24. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Poliţiei Locale Birlad emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.