SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Proiecte în derulare

PROIECT V1

114697 Eficienţă Energetică Pediatrie

122873 Grădiniţa PP 5

123263 Grădiniţa PP 8

124234 Achiziţie autobuze electrice

124413 Consolidare Școala Profesională

125141 Extindere ambulatoriu

125645 Modernizarea Sistemului de Iluminat public

124106 Modernizare Infrastructura de transport

126155 POCA

516045 Eficienţă energetică iluminat fonduri norvegiene

 

Contract finantare 283 din 03.12.2018 Capacitate Aministrativa

Contract finantare 2452 din 29.06.2018 Pediatrie

Contract finantare 9726 din 11.05.2018 CRESA PNDL

Contract finantare 4420 din 18.06.2019 Gradinita 5

Contract finantare 4643 din 21.08.2019 Infrastructura rutiera

Contract finantare 4654 din 06.08.2019 Achizitie autobuze

Contract finantare 4822 din 07.10.2019 Iluminat public

Contract finantare 5127 din 17.02.2020 Ambulatoriu

Contract finantare 5312 din 05.05.2020 Scoala profesionala

Contract finantare 4643 din 21.08.2019 Infrastructura rutiera

 

                        PROIECTE FINALIZATE ÎN 2016-2020

 

Împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în

perimetrul de ameliorare Coastă Baraj Râpa-Albastră,

Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui

 

3

Obiectul investiţiei vizează împădurirea terenurilor agricole degradate cu finanţare nerambursabilă din Fondul de Mediu constituit în perimetrul de ameliorare “Coastă Baraj-Râpa Albastră”, judeţul Vaslui.

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, în urma executării lucrărilor de împăduriri propuse se vor introduce în fondul forestier naţional 110,73 ha suprafaţă totală (suprafaţa efectivă de împădurit – 110,49 ha).

Valoarea totală a investiţiei este de 3.180.367 RON din care fonduri nerambursabile de la Administraţia Fondului pentru Mediu 2.544.293 RON reprezentând 80% şi fonduri de la bugetul local al Municipiului Bârlad: 636.073 RON reprezentând 20%.

 

„Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Şcolar, Trestiana, extindere Cartier Complex Şcolar”

 

2 4

 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă modernizarea/reabilitarea unor străzi din Municipiul Bârlad, grupate în şase cartiere, după cum urmează: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui. Astfel, acestea vor ajunge la parametrii tehnici corespunzători, pentru a prelua valorile de trafic din ce în ce mai mari.

Suprafaţa totală de teren supusă activităţii de modernizare/reabilitare străzi este de 266 457 mp, din care: carosabil – 157 684 mp; trotuare – 51 220 mp; zone verzi – 52 370 mp; piste ciclişti – 5 183 mp.

Proiectul este realizat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului: 70.635.338,84 RON, din care contribuţia Municipiului Bârladeste de 7.056.164,08 RON, diferenţa fiind suportată de Uniunea Europeană şi Guvernul României.