IpCAm

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

August 29, 2017

coperta

August 03, 2017

Bârlad a devenit primul oraș al rugbyului din România

O sursă importantă de formare și creștere a jucătorilor, Bârladul a devenit oficial „orașul rugbyului”, fiind pentru prima datâ în România când un oraș primește această distincție în sport. Festivitatea oficială de decernare a acestui titlu a avut loc sâmbătă, 20 mai, la Bârlad fiind prezenți Alin Petrache, presedintele Federației Române de Rugby, Florin Matei, secretarul general al Federatiei și primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș. Cei trei au dezvelit un panou montat la intrarea în oraș, care indică faptul că localitatea este una cu o mare tradiție în sportul cu balonul oval, mărturie stând și cei 60 de ani de când se practică rugbyul aici.

Proiecte în derulare

 

Împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în

perimetrul de ameliorare Coastă Baraj Râpa-Albastră,

Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui

 

3

Obiectul investiţiei vizează împădurirea terenurilor agricole degradate cu finanţare nerambursabilă din Fondul de Mediu constituit în perimetrul de ameliorare “Coastă Baraj-Râpa Albastră”, judeţul Vaslui.

Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, în urma executării lucrărilor de împăduriri propuse se vor introduce în fondul forestier naţional 110,73 ha suprafaţă totală (suprafaţa efectivă de împădurit – 110,49 ha).

Valoarea totală a investiţiei este de 3.180.367 RON din care fonduri nerambursabile de la Administraţia Fondului pentru Mediu 2.544.293 RON reprezentând 80% şi fonduri de la bugetul local al Municipiului Bârlad: 636.073 RON reprezentând 20%.

 

„Străzi: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Şcolar, Trestiana, extindere Cartier Complex Şcolar”

 

2 4

 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă modernizarea/reabilitarea unor străzi din Municipiul Bârlad, grupate în şase cartiere, după cum urmează: Deal II, Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar din Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui. Astfel, acestea vor ajunge la parametrii tehnici corespunzători, pentru a prelua valorile de trafic din ce în ce mai mari.

Suprafaţa totală de teren supusă activităţii de modernizare/reabilitare străzi este de 266 457 mp, din care: carosabil – 157 684 mp; trotuare – 51 220 mp; zone verzi – 52 370 mp; piste ciclişti – 5 183 mp.

Proiectul este realizat cu fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului: 70.635.338,84 RON, din care contribuţia Municipiului Bârladeste de 7.056.164,08 RON, diferenţa fiind suportată de Uniunea Europeană şi Guvernul României.