IpCAm

Mai 24, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor.

Mai 24, 2017

 

Mai 22, 2017

Bârlad a devenit primul oraș al rugbyului din România

O sursă importantă de formare și creștere a jucătorilor, Bârladul a devenit oficial „orașul rugbyului”, fiind pentru prima datâ în România când un oraș primește această distincție în sport. Festivitatea oficială de decernare a acestui titlu a avut loc sâmbătă, 20 mai, la Bârlad fiind prezenți Alin Petrache, presedintele Federației Române de Rugby, Florin Matei, secretarul general al Federatiei și primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș. Cei trei au dezvelit un panou montat la intrarea în oraș, care indică faptul că localitatea este una cu o mare tradiție în sportul cu balonul oval, mărturie stând și cei 60 de ani de când se practică rugbyul aici.

 

Direcția pentru administrarea piețelor, parcărilor și cimitirelor

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PIETELOR ,
PARCARILOR SI CIMITIRELOR BARLAD
STR. CETATEA DE PAMANT,NR.1
C.I.F. RO18271460
TEL/FAX: 0235/413040
Mail: office_dappc@yahoo.com

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PIETELOR,
PARCARILOR SI CIMITIRELOR BARLAD

Serviciului Public ‘Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ este organizat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Barlad ca serviciu public cu personalitate juridica , cu sediul in municipiul Barlad , strada Cetatea de Pamant nr.1

Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ are ca obiect de activitate gestionarea directa a serviciilor publice, piete, targuri, oboare, parcari , cimitire, sport cultura recreere si Centru de Afaceri « TUTOVA » Barlad, care se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare si functionare, ce este elaborat in conformitate cu prevederile HG nr.348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat prin HG 955/2004.

Serviciului Public ‘Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’, este organizat la nivel de directie si are in componenta servicii, birouri si compartimente, avand ca principala atributie , administrarea unei parti a domeniului public si privat a municipiului.
Ciochina Vasile Director 0729777844
Andrei Neculai Sef serv. Financiar-Contabilitate si Resurse Umane
Tilici Daniela Sef serv. Administrare Piete Agroalimentare, Talcioc,
Targuri si Oboare 0728120998
Apostu Dorin Neculai Sef serv. Administrare Cimitire, Incubatorul si
Centrul de Afaceri „TUTOVA” Barlad 0733925777
Burghelea Costel Ion Sef serv. Administrare, Parcari-Tehnic Investitii 0730022413
Trandafir Ioana Loredana Serviciul Administrare Spatii, Cultura, Recreere
(Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru
Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful
„Victoria”, Centru de revitalizare corporala si loisir
Barlad) 0768308080

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENETLOR FUNCTIONALE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECTIEI

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PIETELOR

Pct.I. DISPOZIŢII GENERALE

(1).Prezentul regulament tratează modalităţile şi condiţiile în care se asigură administrarea şi utilizarea locurilor publice de desfacere (pieţe agroalimentare, piete volante, puncte de desfacere, oboare, alte locuri amenajate in acest scop) precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice care administrează sau folosesc aceste locuri publice. De asemenea în cadrul regulamentului se prevede modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în caz de nerespectare a prevederilor din regulament.

(2). Sunt considerate locuri publice de desfacere pieţele agroalimentare, locurile publice de desfacere din cartiere respectiv oborul de animale, precum si alte locuri amenajate cu diferite ocazii (sarbatori, festivaluri, festivitati,etc.)

(3). Activitatile de administrare a pietelor din Municipiul Barlad conform prevederilor de la alin.(1) sunt gestionate de doua servicii din cadrul ‘Directia pentru administrarea pietelor,parcarilor si cimitirelor’ si anume:
(a) Serviciul piete agroalimentare care are urmatoarele unitati :

-Piata 9 Mai cu urmatoarea structura:
-sector piata de gross ;
-sector legume si zarzavaturi ;
-sector lactate si produse din lapte;
-sector carne si produse din carne ;
-sector faina ;
-sector citrice ;
-sector diverse produse manufacturate (lumanari , oale, linguri, produse ceramice) ;
-sector flori ;
-sector talcioc(diverse marfuri cu caracteristici de produse industriale noi sau utilizate ;
-sector pasari vii ;
-sector aparate de masurare si echipament de protectie ;
-sector intretinere piata.

-Piata mica cu urmatoarea structura
-sector legume si zarzavaturi ;
-sector lactate si produse din lapte;
-sector carne si produse din carne ;

(b) Serviciul piete volante, targuri si oboare care curpinde urmatoarele unitati :

-Piata obor pentru vanzarea animalelor vii si organizarea balciului anual;

-Piete volante in punctele :Prodana, Deal (iesire spre Puiesti) si Trestiana vezi anexele:nr.4,nr.5 si nr.6.

- Targ Talcioc pe strada Varariei (vezi anexa nr.7.

(4) Serviciile sunt conduse de un sef de serviciu si au in subordine administratori.
Pct.2. TIPUL PIETELOR SI CATEGORIA DE MARFURI COMERCIALIZATE

(1). In cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ a municipiului Barlad functioneaza urmatoarele tipuri de piata:

-Piata 9 Mai – piata agroalimentara si produse industriale ;
-Piata Mica – piata agroalimentara si produse industriale ;
-Piata Obor – piata de animale si produse agricole cerealiere ;
-Piata Prodana – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;
-Piata Deal – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;
-Piata Trestiana – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;

SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIETII

(1).Pietele din Municipiul Barlad, asigura servicii care sa faciliteze desfasurarea activitatii in conditii optime, potrivit legii, dimensionate in functie de numarul locurilor de vanzare si de tipul de piata, astfel:

(1.1)-Piata 9 Mai – piata agroalimentara si produse industriale, are asigurat :

a) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
b) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
c) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
d) surse de apa potabila;
e) birou administrativ;
f) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
g) locuri de parcare;
h) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
i) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
j) WC-uri publice.

(1.2)-Piata Mica – piata agroalimentara si produse industriale are asigurat :

a) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
b) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
c) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
d) surse de apa potabila;
e) birou administrativ;
f) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
g) locuri de parcare;
h) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
i) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
j) WC-uri publice.

(1.3)-Piata Obor – piata de animale si produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :

a) surse de apa potabila;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
c) locuri de parcare;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) WC-uri publice

(1.4)-Piata Prodana – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :
a) surse de apa potabila;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
c) locuri de parcare;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) WC-uri publice

(1.5)-Piata Deal – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :
a) surse de apa potabila;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
c) locuri de parcare;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) WC-uri publice

(1.6)-Piata Trestiana – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :
a) surse de apa potabila;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
c) locuri de parcare;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) WC-uri publice

(1.7)-Talcioc Varariei – targ pentru produse industriale noi si folosite, materiale de constructii are asigurat :
a) surse de apa potabila;
b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
c) locuri de parcare;
d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
e) WC-uri publice

(5) Administratorii pietelor au obligatia de a asigura pentru inchiriere producatorilor agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vinzare destinate acestora din cadrul pietei.

SERVICIUL ADMINISRARE PARCARI-TEHNIC-INVESTITII
ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE PARCARI
Pct. 1 – Dispoziţii generale.
(1). Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcări cu plată reglementează folosirea şi gestionarea unor spaţii special destinate acestui scop din domeniul public al municipiului Bârlad, cu scopul descongestionării zonelor aglomerate, prin limitarea cu ajutorul taxării a staţionării autovehiculelor.
(2). Locurile de parcare cu plată vor fi administrate de Consiliul Local al Municipiului Bârlad prin Serviciul Administrare Parcări din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’
(3). Zonele de parcare vor fi marcate şi semnalizate corespunzător.
(4). Zonele de parcare vor fi utilizate:
- pe termen limitat, contra cost ( tichet de parcare );
- fără limită de staţionare, pe bază de abonament sau autorizaţie.
-
SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE
ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE CIMITIRE

Pct.I DISPOZITII GENERALE

(1). Cimitirele din Municipiul Barlad , proprietatea municipiului , sunt administrate in numele Consiliului Local Municipal prin Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ din subordinea Consiliului Local Municipal Barlad.
(2)Infiintarea, extinderea sau desfiintarea cimitirelor de pe teritoriul Municipiului Barlad se face la propunerea ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ sau pe baza unui studiu de fezabilitate elaborat in acest scop, de catre Consiliul Local Municipal Barlad cu respectarea legislatiei in vigoare.
(3) Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’, asigura intreaga gama de servicii si lucrari funerare astfel incat in cazul decesului unei persoane sa poata fi satisfacute intr-un singur loc cu maxima operativitate toate cererile facute.
Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ este condus de un sef de serviciu si are in subordine doi administratori, cate unul pentru fiecare cimitir.
Pentru concesionarea de locuri de inhumare si servicii prestate se vor incasa taxe si tarife , stabilite cu respectarea dispozitiilor legale prin hotarari ale Consiliului Local Municipal.
SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII , CULTURA, SPORT, RECREERE(STADION MUNICIPAL BARLAD SI CENTRALA TERMICA, CENTRU MULTIMEDIA SI SPATIU EXPOZITIONAL AMENAJAT IN CINEMATOGRAFUL VICTORIA DIN MUNICIPIUL BARLAD, CENTRU DE REVITALIZARE CORPORALA SI LOISIR BARLAD)

(1).a) Serviciul de Administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) este condus de un sef de serviciu si are in subordine trei administratori, cate unul pentru fiecare obiectiv.
(1).b)Activitatea de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) se poate efectua atat prin personal propriu prin externalizarea anumitor activitati prin atribuire in concesiune in baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Municipal Local.
(2).Seful de serviciu coordonează activităţile de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad) în baza tuturor autorizaţiilor de funcţionare cerute de legislaţia în vigoare şi cu respectarea tuturor normelor de exploatare stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi a altor prescripţii legale.
În cursul exercitării atribuţiunilor de administrare a obiectivelor mentionate mai sus, conducerea serviciului de resort aplica dispozitiile directorului, cu caracter obligatoriu astfel încât prevederile acestora să nu contravină prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

(3).Propune programul de funcţionare la obiectivele pe care le administreaza urmărind în primul rând necesităţile beneficiarilor serviciilor.

(4). Serviciul de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) exercita atributiile ce-i sunt conferite de lege si de propriul regulament de organizare si functionare pentru satisfacerea utilizatorilor si beneficiarilor .

(5). In vederea atingerii obiectivelor stabilite , activitatea serviciului are la baza relatii de autoritate de coordonare si de control in cadrul serviciului(ierarhice , functionale), cu celelalte serrvicii din cadrul directiei, potrivit atributiilor stabilite pentru fiecare structura organizatorica in parte.
Finantarea administrarii obiectivelor din cadrul serviciului se face din venituri proprii si alocatii bugetare pentru diferenta dintre venituri si cheltuieli
(6).In cadrul serviciului , se stabilesc relatii de autoritate functionale intre personalul cu functia cea mai mare si restul personalului acestor structuri , in vederea indrumarii si imbinarii in mod unitar , in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse , a activitatii acestora si a echilibrarii sarcinilor , armonizarii eforturilor necesare si asigurarii unitatii de actiune in indeplinirea obiectivelor.

(7). La nivelul Serviciului de Administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) activitatea de control si coordonare este atributul sefului de serviciu si se realizeaza direct de catre acesta, ori prin intermediul administratorilor. De asemenea , in activitatea de control , pe linii specifice de munca , seful serviciului poate angrena si alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(8). Seful Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) reprezinta serviciul in relatiile cu sefii celorlalte structuri din cadrul directiei, precum si in relatiile cu agentii economici si persoanele fizice , utilizatori si/sau beneficiari ai serviciilor publice pe care le gestioneaza.
In conditiile legii si a Regulamentului de Organizare si Functionare, seful serviciului poate delega temporar atributii din competenta sa altor cadre din subordine.

(9) Principalele atributii ale sefului Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad) sunt:

-a) asigura administrarea serviciului si raspunde de buna organizare si functionare a acestuia in vederea indeplinirii atributiilor care-i revin;

-b) asigura punerea in aplicare a deciziilor emise de cartre conducerea directiei, actelor normative si a hotararilor Consiliului Local .
-c) raspunde de incasarea taxelor si tarifelor de la utilizatorii serviciilor pe care le gestioneaza serviciul stabilite prin H.C.L.M.;

-d) controleaza activitatea personalului din cadrul serviciului si propune sanctiunile prevazute de lege pentru personalul care are abateri disciplinare;

-e) indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea directiei din domeniul sau de activitate.

(10). Seful Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad), raspunde in fata conducerii directiei pentru intreaga activitate pe care o desfasoara , potrivit prevederilor fisei postului si prezentului regulament.
(11). Asigura planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul în curs sa se faca în mod esalonat pe baza programarii concediilor;
(12). Raspunde de buna gestionare a bunurilor existente in cadrul seviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad)

INCUBATORUL SI CENTRUL DE AFACERI “TUTOVA” BARLAD

Prin specificul sau ICA-T-B va putea oferi atat servicii de incubare si inchiriere, intramuros cat si extramuros.
Trebuie precizat de la inceput ca activitatea Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad se orienteaza in doua directii:
- incubare;
- inchiriere spatii pentru alte firme decat startap-uri.

Serviciile de incubare si inchiriere intramuros reprezinta cea mai importanta axa de interventie a Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad in vederea sprijinirii dezvoltarii mediului de afaceri local (fiind si subiectul principal al strategiei prezente) si constau in facilitatile oferite de incubator firmelor cu care sunt incheiate contracte de incubare ce prevad accesarea unui spatiu intramuros. Pentru IMM-uri altele de cat startup-urile se practica nivelul tarifar din anul IV de incubare si se acorda in ordinea cererilor si limita spatiului disponibil.
Aceste facilitati vor fi oferite firmelor incubate intramuros (in interiorul Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad ) in cadrul unui pret forfetar stabilit sub forma unui tarif unic de inchiriere / m2 diferentiat in functie de locatia spatiului inchiriat (spatiu de microproductie sau administrativ).
Principalele servicii de incubare si inchiriere intramuros pe care Incubatorul si Centru de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad le propune firmelor incubate cuprind trei mari tipuri de facilitati:

A. SERVICII LOGISTICE DE BAZA :

1. Servicii de inchiriere spatii administrative
2. Servicii de inchiriere spatii microproductie
3. Servicii centralizate de salubritate
4. Servicii centralizate de paza
5. Servicii centralizate de telefonie / fax
6. Servicii centralizate de fotocopiere
7. Servicii de internet providing
8. Servicii IT – intretinere retea
9. Servicii web design
10. Servicii de cleaning
11. Servicii administrative si de secretariat
12. Servicii catering si restaurant de incinta
13. Serviciul de asistenta financiara

B. SERVICII EXPERT
1. Servicii de asistenta in administrarea afacerii (tutorizare)
2. Servicii de contabilitate
3. Servicii de informare, documentare si organizare de evenimente
C. SERVICII SPECIALIZATE
1. Servicii de consultanta
2. Servicii de training

In plus fata de serviciile intramuros oferite exclusiv firmelor incubate, Incubatorul si Centru de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad va putea oferi firmelor locale contra cost in scopul dezvoltarii calitative si cantitative a resurselor financiare (altele decat cele incubate) servicii extramuros corespunzatoare setului de Servicii specializate oferite firmelor :

a) Servicii de consultanta;
b) Servicii de training.
Strategia de operationalizare a Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad reuneste intr-un parcurs sintetic si accesibil o serie de repere informationale absolut necesare atat pentru Primaria Municipiului Barlad cat si pentru viitoarea echipa de administrare a ICA-T-B in vederea demararii cu succes a exploatarii acestei investitii cum ar fi:
 un regulament de organizare principii de functionare si misiune;
 o schema propusa de personal (organigrama plus atributii generale ale posturilor);
 o procedura analitica de populare ,exploatare si monitorizare a ICA-T-B precum si propuneri pentru formatul a o serie de instrumente esentiale in acest sens (fisa de prezentare a afacerii,plan de afaceri ,grille de preselectie/selectie,ghidul antreprenorului etc);
 un mix de marketing actualizat;
 o planificare cronologica analitica pe termen scurt;
 o prognoza bugetara-financiara pentru primul ciclu de incubare
(anul 2007-2011);
 o analiza generica a senzitivitatii pentru principalele categorii de riscuri de operare si recomandari in vederea diminuarii impactului negativ al acestora .
Sintetic,pornind de la cele 7 repere mentionate mai sus ,principalele concluzii pot fi prezentate de o maniera succinta dupa cum urmeaza:

1. Misiunea ICA-T-B este de a creia un mediu antreprenorial sigur bazat pe predictibilitate, profesionalism si parteneriat capabil sa contribuie la dezvoltarea de noi afaceri crearea de noi locuri de munca si incurajarea inovatiei comerciale si tehnologice la nivel local .
Organizarea ICA-T-B sub forma unui serviciu distinct in cadrul unei directii subordonate Consiliul Local Barlad are avantajul de a facilita accesul viitor al acestuia la resurse suplimentare de finantare destinate functionarii sale si dezvoltarii afacerilor din ICA-T-B ,fara a se renunta totodata la posibilitatea exercitarii unui control neingradit asupra activitatii ICA-T-B din partea autoritatilor publice locale.
2. Schema de personal a ICA-T-B ,tinand cont de constrangerile locale specifice se recomanda a cuprinde 11 posturi.
Numarul mai mare de angajati al incubatorului (11 comparativ cu media europeana de 5,6 )are la baza pe de-o parte argumente legate de existenta a 2 activitati distincte, incubare si centru de afaceri ,capacitatea mai mare a ICA-T-B comparativ cu media europeana (estimativ in medie de 12 de firme incubate si 16 care folosesc aceste servicii, comparativ cu 18 in cazul European ), iar pe de alta parte necesitatea acoperirii nevoii de personal estimata pentru perioada de incarcare maxima a activitatilor Incubatorului ,respectiv perioada de tutorizare in vederea preselectiei si cea aferenta preincubarii si accesului in centru de afaceri .
3. Operationalizarea Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad cuprinde o sucesiune de 5 activitati majore conform ciclului PSAIM (Pregatirea Activitatii Incubatorului si Centrului de Afaceri,Selectia Initiativelor Incubate ,Admisia in Incubator ,Incubarea,Monitorizarea si Aftercare ) fiecare din acestea ingloband subetape si subactivitati analitice
4. ICA-T-B va oferi 3 servicii de baza integrate oferite contra unui tarif forfetar,respectiv o serie de servicii optionale tarifabile separat.Firmele care aplica pentru accesarea serviciilor intramuros ale ICA-T-B vor putea alege doar una din cele 3 variante de produse de baza plus o combinatie a la carte de servicii optionale .Numarul maxim de firme incubate simultan in incubator este de 12 Pentru produsul de baza accesat firmele incubate vor achita un tarif/metru patrat diferentiat in functie de zona in care este situata afacerea (Centrul Administrativ pentru produsul “CHI-ADMIN,Centrul de Microproductie pentru produsul :”CHI-PLUS).Promovarea incubatorului va fi orientata si implementata astfel incat sa asigure indeplinirea cu succes a celor 3 functii –obiectiv specifice Educativa,Simulativa,Regenerativa .
5. Desi orizontul de timp pe care strategia si l-a propus sa il atinga este situat la limita primului ciclu de incubare (2011),accentul este pus in principal pe dezvoltarea activitatilor din partea considerata a fi si cea mai dificila ,respective popularea initiala a incubatorului .Prin urmare gradul maxim de detaliere este atins pentru activitatile specifice intervalului temporal aferent activitatilor IPTSA (inscriere –preselectie-tutorizare –selectie-admisie) a primului lot de initiative incubate ,urmand ca odata demarat cu succes ,personalul incubatorului sa aiba in vedere extinderea si actualizarea sistematica a reperelor cuprinse in strategia de fata.
6. Din punct de vedere financiar ,cu conditia disponibilitatii injectiei de numerar de 150.000 lei RON pentru echilibrarea cashflowului din 2007,incubatorul intruneste conditia de viabilitate economica inca din primul an de activitate inregistrand venituri mai mari decat cheltuielile .Se observa o evolutie ascendenta a profitului pana spre un nivel mediu de aprox.25 .000 RON anual.
7. In ceea ce priveste principalele riscuri susceptibile sa afecteze negativ rezultatele asteptate ale ICA-T-B echipa manageriala si tehnica trebuie sa previna si sa preintampine efectele negative ale reducerii gradului de ocupare al incubatorului sub pragul indicativ de 95% si in acelasi timp sa asigure o disciplina financiara la nivel de tarife capabile sa asigure autosustenabilitatea incubatorului.
Toate elementele de mai sus se incadreaza intr-o structura informationala logica care va permite atat sprijinirea conducerii Primariei municipiului in luarea deciziilor organizatorice cu privire la incubator cat si formarea initiala a personalului managerial si tehnic al viitoarei achipe a acestuia si dotarea lui cu o serie de cunostinte si instrumente tehnice si manageriale de exploatare a incubatorului.
Din punct de vedere al extinderii strategiei de functionare a incubatorului in viitor ,recomandarile vizeaza:
 Dezvoltarea relatiilor de networking ale incubatorului cu incubatoare din UE in vederea accesarii de bune practici si promovarii relatiilor de afaceri dintre initiativele incubate .Principalele retele intrernationale destinate stimularii antreprenoriale la care s-ar putea afilia Incubatorul de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad sunt :EBN ( European Business and Inovation Centres ),ICECE (Asociatia Centrelor de Incubare in Afaceri si agentiilor de dezvoltare din Europa de Est ),diverse institutii italiene menite sa promoveze cooperarea economica cu Europa Occidentala si de Est (a se vedea anexa bibliografica la prezentul document );
 Crearea unei baze permanente de instrumente de formare (eventual pornind de la viitoarele finantari nerambursabile oferite de Fondurile Structurale in Romania) pentru extinderea serviciilor specializate atat intra cat si extramuros in diverse domenii : servicii B2B (Business-to-Business),proprietate intelectuala ,marketing international ,inovatie ,certificarea calitatii produselor si sistemelor ,creare de “joint-venture” etc.
 Identificarea unui investitor strategic (de genul EIF-Fondul de investitii European),care sa permita crearea ( in shimbul participatiei la capitalul social ICA-T-B ) unui fond de risc destinat finantarii start-upurilor din ICA-T-B.

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PIETELOR ,

PARCARILOR SI CIMITIRELOR BARLAD

STR. CETATEA DE PAMANT,NR.1

C.I.F. RO18271460

TEL/FAX: 0235/413040

Mail: office_dappc@yahoo.com

 

 

 

 

 

DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PIETELOR,

PARCARILOR SI CIMITIRELOR BARLAD

 

Serviciului Public  ‘Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ este organizat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Barlad ca serviciu public cu personalitate juridica , cu sediul in municipiul Barlad , strada Cetatea de Pamant nr.1

 

Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ are ca obiect de activitate gestionarea directa a serviciilor publice, piete, targuri, oboare, parcari , cimitire, sport cultura recreere si Centru de Afaceri « TUTOVA » Barlad, care se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare si functionare, ce este elaborat in conformitate cu prevederile HG nr.348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat prin HG 955/2004.

 

Serviciului Public  ‘Directia pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’, este organizat la nivel de directie si are in componenta servicii, birouri si compartimente, avand ca principala atributie , administrarea unei parti a domeniului public si privat a municipiului.

Ciochina Vasile                Director       0729777844

Andrei Neculai                 Sef serv. Financiar-Contabilitate si Resurse Umane

Tilici Daniela                   Sef serv. Administrare Piete Agroalimentare, Talcioc,

Targuri si Oboare         0728120998

Apostu Dorin Neculai     Sef serv. Administrare Cimitire, Incubatorul si

Centrul de Afaceri „TUTOVA” Barlad 0733925777

Burghelea Costel Ion       Sef serv. Administrare, Parcari-Tehnic Investitii 0730022413

Trandafir Ioana Loredana Serviciul Administrare Spatii, Cultura, Recreere

(Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru

Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful

„Victoria”, Centru de revitalizare corporala si loisir

Barlad) 0768308080

 

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENETLOR FUNCTIONALE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECTIEI

 

ATRIBUTIILE SERVICIULUI PIETELOR

 

Pct.I. DISPOZIŢII GENERALE

 

(1).Prezentul regulament tratează modalităţile şi condiţiile în care se asigură administrarea şi utilizarea locurilor publice de desfacere (pieţe agroalimentare, piete volante, puncte de desfacere, oboare, alte locuri amenajate in acest scop) precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice care administrează sau folosesc aceste locuri publice. De asemenea în cadrul regulamentului se prevede modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în caz de nerespectare a prevederilor din regulament.

 

(2). Sunt considerate locuri publice de desfacere pieţele agroalimentare, locurile publice de desfacere din cartiere respectiv oborul de animale, precum si alte locuri amenajate cu diferite ocazii (sarbatori, festivaluri, festivitati,etc.)

 

(3). Activitatile de administrare a pietelor din Municipiul Barlad conform prevederilor de la alin.(1) sunt gestionate de doua servicii din cadrul ‘Directia pentru administrarea pietelor,parcarilor si cimitirelor’ si anume:

 

 

(a) Serviciul piete agroalimentare care are urmatoarele unitati :

 

-Piata 9 Mai cu urmatoarea structura:

-sector piata de gross ;

-sector legume si zarzavaturi ;

-sector lactate si produse din lapte;

-sector carne si produse din carne ;

-sector faina ;

-sector citrice ;

-sector diverse produse manufacturate (lumanari , oale, linguri, produse ceramice) ;

-sector flori ;

-sector talcioc(diverse marfuri cu caracteristici de produse industriale noi sau utilizate ;

-sector pasari vii ;

-sector aparate de masurare si echipament de protectie ;

-sector intretinere piata.

 

 

 

-Piata mica cu urmatoarea structura

-sector legume si zarzavaturi ;

-sector lactate si produse din lapte;

-sector carne si produse din carne ;

 

(b) Serviciul piete volante, targuri si oboare care   curpinde urmatoarele unitati :

 

-Piata obor pentru vanzarea animalelor vii si organizarea balciului anual;

 

-Piete volante in punctele :Prodana, Deal (iesire spre Puiesti) si Trestiana vezi anexele:nr.4,nr.5 si nr.6.

 

 • Targ Talcioc pe strada Varariei (vezi anexa nr.7.

 

(4) Serviciile sunt conduse de un sef de serviciu si au in subordine administratori.

 

 

Pct.2. TIPUL PIETELOR SI CATEGORIA DE MARFURI COMERCIALIZATE

 

(1). In cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ a municipiului Barlad functioneaza urmatoarele tipuri de piata:

 

-Piata 9 Mai                – piata agroalimentara si produse industriale ;

-Piata Mica                 – piata agroalimentara si produse industriale ;

-Piata Obor                  – piata de animale si produse agricole cerealiere ;

-Piata Prodana             – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;

-Piata Deal                  – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;

-Piata Trestiana                       – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii;

 

 

 

SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIETII

 

(1).Pietele din Municipiul Barlad, asigura servicii care sa faciliteze desfasurarea activitatii in conditii optime, potrivit legii, dimensionate in functie de numarul locurilor de vanzare si de tipul de piata, astfel:

 

(1.1)-Piata 9 Mai                   – piata agroalimentara si produse industriale, are asigurat :

 

 1. a) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
 2. b) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
 3. c) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
 4.  d) surse de apa potabila;
 5. e) birou administrativ;
 6. f) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 7. g) locuri de parcare;
 8. h) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 9. i) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
 10. j) WC-uri publice.

 

 

 

(1.2)-Piata Mica                    – piata agroalimentara si produse industriale are asigurat :

 

 1. a) spatii pentru pastrarea si inchirierea cantarelor si a echipamentelor de protectie;
 2. b) locuri pentru amplasarea cantarelor de control;
 3. c) bazine compartimentate pentru spalarea legumelor si fructelor;
 4.  d) surse de apa potabila;
 5. e) birou administrativ;
 6. f) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 7. g) locuri de parcare;
 8. h) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 9. i) punct cu mijloace de interventie pentru P.S.I.;
 10. j) WC-uri publice.

 

(1.3)-Piata Obor         – piata de animale si produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :

 

 1. a) surse de apa potabila;
 2. b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 3. c) locuri de parcare;
 4. d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 5. e) WC-uri publice

 

(1.4)-Piata Prodana               – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :

 1. a) surse de apa potabila;
 2. b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 3. c) locuri de parcare;
 4. d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 5. e) WC-uri publice

 

(1.5)-Piata Deal                      – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :

 1. a) surse de apa potabila;
 2. b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 3. c) locuri de parcare;
 4. d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 5. e) WC-uri publice

 

(1.6)-Piata Trestiana             – piata de animale , produse agricole cerealiere si materiale de constructii are asigurat :

 1. a) surse de apa potabila;
 2. b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 3. c) locuri de parcare;
 4. d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 5. e) WC-uri publice

 

(1.7)-Talcioc Varariei                        – targ pentru produse industriale noi si folosite, materiale de constructii are asigurat :

 1. a) surse de apa potabila;
 2. b) spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie;
 3. c) locuri de parcare;
 4. d) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;
 5. e) WC-uri publice

 

(5) Administratorii pietelor au obligatia de a asigura pentru inchiriere producatorilor agricoli care comercializeaza legume, fructe, cereale si seminte un numar de cantare in stare de functionare egal cu cel al locurilor de vinzare destinate acestora din cadrul pietei.

 

SERVICIUL ADMINISRARE PARCARI-TEHNIC-INVESTITII

ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE PARCARI

Pct. 1 – Dispoziţii generale.

(1). Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcări cu plată reglementează folosirea şi gestionarea unor spaţii special destinate acestui scop din domeniul public al municipiului Bârlad, cu scopul descongestionării zonelor aglomerate, prin limitarea cu ajutorul taxării a staţionării autovehiculelor.

(2). Locurile de parcare cu plată vor fi administrate de Consiliul Local al Municipiului Bârlad prin Serviciul Administrare Parcări din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’

(3). Zonele de parcare vor fi marcate şi semnalizate corespunzător.

(4). Zonele de parcare vor fi utilizate:

 • pe termen limitat, contra cost ( tichet de parcare );
 • fără limită de staţionare, pe bază de abonament sau autorizaţie.

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE CIMITIRE

 

Pct.I DISPOZITII GENERALE

 

(1). Cimitirele din Municipiul Barlad , proprietatea municipiului , sunt administrate in numele Consiliului Local Municipal prin Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ din subordinea Consiliului Local Municipal Barlad.

(2)Infiintarea, extinderea sau desfiintarea cimitirelor de pe teritoriul Municipiului Barlad se face la propunerea ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ sau pe baza unui studiu de fezabilitate elaborat in acest scop, de catre Consiliul Local Municipal Barlad cu respectarea legislatiei in vigoare.

(3) Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’, asigura intreaga gama de servicii si lucrari funerare astfel incat in cazul decesului unei persoane sa poata fi satisfacute intr-un singur loc cu maxima operativitate toate cererile facute.

Serviciul Administrare Cimitire din cadrul ‘Directiei pentru administrarea pietelor, parcarilor si cimitirelor’ este condus de un sef de serviciu si are in subordine doi administratori, cate unul pentru fiecare cimitir.

Pentru concesionarea de locuri de inhumare si servicii prestate se vor incasa taxe si tarife , stabilite cu respectarea dispozitiilor legale prin hotarari ale Consiliului Local Municipal.

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII , CULTURA, SPORT, RECREERE(STADION MUNICIPAL BARLAD SI CENTRALA TERMICA, CENTRU MULTIMEDIA SI SPATIU EXPOZITIONAL AMENAJAT IN CINEMATOGRAFUL VICTORIA DIN MUNICIPIUL BARLAD, CENTRU DE REVITALIZARE CORPORALA SI LOISIR BARLAD)

 

(1).a) Serviciul de Administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) este condus de un sef de serviciu si are in subordine trei administratori, cate unul pentru fiecare obiectiv.

(1).b)Activitatea de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) se poate efectua atat prin personal propriu prin externalizarea anumitor activitati prin atribuire in concesiune in baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Municipal Local.

(2).Seful de serviciu coordonează activităţile de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad) în baza tuturor autorizaţiilor de funcţionare cerute de legislaţia în vigoare şi cu respectarea tuturor normelor de exploatare stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi a altor prescripţii legale.

În cursul exercitării atribuţiunilor de administrare a obiectivelor mentionate mai sus, conducerea serviciului de resort aplica dispozitiile directorului, cu caracter obligatoriu astfel încât prevederile acestora să nu contravină prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.

 

(3).Propune programul de funcţionare la obiectivele pe care le administreaza urmărind în primul rând necesităţile beneficiarilor serviciilor.

 

(4). Serviciul de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) exercita atributiile ce-i sunt conferite de lege si de propriul regulament de organizare si functionare pentru satisfacerea utilizatorilor si beneficiarilor .

 

(5). In vederea atingerii obiectivelor stabilite , activitatea serviciului are la baza relatii de autoritate de coordonare si de control in cadrul serviciului(ierarhice , functionale), cu celelalte serrvicii din cadrul directiei, potrivit atributiilor stabilite pentru fiecare structura organizatorica in parte.

Finantarea administrarii obiectivelor din cadrul serviciului se face din venituri proprii si alocatii bugetare pentru diferenta dintre venituri si cheltuieli

(6).In cadrul serviciului , se stabilesc relatii de autoritate functionale intre personalul cu functia cea mai mare si restul personalului acestor structuri , in vederea indrumarii si imbinarii in mod unitar , in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse , a activitatii acestora si a echilibrarii sarcinilor , armonizarii eforturilor necesare si asigurarii unitatii de actiune in indeplinirea obiectivelor.

 

(7). La nivelul Serviciului de Administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) activitatea de control si coordonare este atributul sefului de serviciu si se realizeaza direct de catre acesta, ori prin intermediul administratorilor. De asemenea , in activitatea de control , pe linii specifice de munca , seful serviciului poate angrena si alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

 

(8). Seful Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad ) reprezinta serviciul in relatiile cu sefii celorlalte structuri din cadrul directiei, precum si in relatiile cu agentii economici si persoanele fizice , utilizatori si/sau beneficiari ai serviciilor publice pe care le gestioneaza.

In conditiile legii si a Regulamentului de Organizare si Functionare, seful serviciului poate delega temporar atributii din competenta sa altor cadre din subordine.

 

(9)  Principalele atributii ale sefului Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad) sunt:

 

-a) asigura administrarea serviciului si raspunde de buna organizare si functionare a acestuia in vederea indeplinirii atributiilor care-i revin;

 

-b) asigura punerea in aplicare a deciziilor emise de cartre conducerea directiei, actelor normative si a hotararilor Consiliului Local .

 

 

-c) raspunde de incasarea taxelor si tarifelor de la utilizatorii serviciilor pe care le gestioneaza serviciul stabilite prin H.C.L.M.;

 

-d) controleaza activitatea personalului din cadrul serviciului si propune sanctiunile prevazute de lege pentru personalul care are abateri disciplinare;

 

-e) indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea directiei din domeniul sau de activitate.

 

(10). Seful Serviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad), raspunde in fata conducerii directiei pentru intreaga activitate pe care o desfasoara , potrivit prevederilor fisei postului si prezentului regulament.

(11). Asigura planificarea si efectuarea concediilor de odihna pe anul în curs sa se faca în mod esalonat pe baza programarii concediilor;

(12). Raspunde de buna gestionare a bunurilor existente in cadrul seviciului de administrare spatii pentru activitatea de cultura,sport, recreere (Stadion Municipal Barlad si Centrala Termica, Centru Multimedia si spatiu expozitional amenajat in cinematograful Victoria din municipiul Barlad , Centru de revitalizare corporala si loisir Barlad)

 

INCUBATORUL SI CENTRUL DE AFACERI “TUTOVA” BARLAD

 

Prin specificul sau ICA-T-B va putea oferi atat servicii de incubare si inchiriere, intramuros cat si extramuros.

Trebuie precizat de la inceput ca activitatea Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad se orienteaza in doua directii:

 • incubare;
 • inchiriere spatii pentru alte firme decat startap-uri.

 

Serviciile de incubare si inchiriere intramuros reprezinta cea mai importanta axa de interventie a Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad in vederea sprijinirii dezvoltarii mediului de afaceri local (fiind si subiectul principal al strategiei prezente) si constau in facilitatile oferite de incubator firmelor cu care sunt incheiate contracte de incubare ce prevad accesarea unui spatiu intramuros. Pentru IMM-uri altele de cat startup-urile se practica nivelul tarifar din anul IV de incubare si se acorda in ordinea cererilor si limita spatiului disponibil.

Aceste facilitati vor fi oferite firmelor incubate intramuros (in interiorul Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad ) in cadrul unui pret forfetar stabilit sub forma unui tarif unic de inchiriere / m2 diferentiat in functie de locatia spatiului inchiriat (spatiu de microproductie sau administrativ).

Principalele servicii de incubare si inchiriere intramuros pe care Incubatorul si Centru de Afaceri ‘TUTOVA” Barlad le propune firmelor incubate cuprind trei mari tipuri de facilitati:

 

 1. SERVICII LOGISTICE DE BAZA :

 

 1. Servicii de inchiriere spatii administrative
 2. Servicii de inchiriere spatii microproductie
 3. Servicii centralizate de salubritate
 4. Servicii centralizate de paza
 5. Servicii centralizate de telefonie / fax
 6. Servicii centralizate de fotocopiere
 7. Servicii de internet providing
 8. Servicii IT – intretinere retea
 9. Servicii web design
 10. Servicii de cleaning
 11. Servicii administrative si de secretariat
 12. Servicii catering si restaurant de incinta
 13. Serviciul de asistenta financiara

 

 1. SERVICII EXPERT
 2. Servicii de asistenta in administrarea afacerii (tutorizare)
 3. Servicii de contabilitate
 4. Servicii de informare, documentare si organizare de evenimente

 

           

 

 

 1. SERVICII SPECIALIZATE
 2. Servicii de consultanta
 3. Servicii de training

 

In plus fata de serviciile intramuros oferite exclusiv firmelor incubate, Incubatorul si Centru de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad va putea oferi firmelor locale contra cost in scopul dezvoltarii calitative si cantitative a resurselor financiare (altele decat cele incubate) servicii extramuros corespunzatoare setului de Servicii specializate oferite firmelor :

 

 1. a) Servicii de consultanta;
 2. b) Servicii de training.

 

 

Strategia de operationalizare a Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad reuneste intr-un parcurs sintetic si accesibil o serie de repere informationale absolut necesare atat pentru Primaria Municipiului Barlad cat si pentru viitoarea echipa de administrare a ICA-T-B in vederea demararii cu succes a exploatarii acestei investitii cum ar fi:

 • un regulament de organizare principii de functionare si misiune;
 • o schema propusa de personal (organigrama plus atributii generale ale posturilor);
 • o procedura analitica de populare ,exploatare si monitorizare a ICA-T-B precum si propuneri pentru formatul a o serie de instrumente esentiale in acest sens (fisa de prezentare a afacerii,plan de afaceri ,grille de preselectie/selectie,ghidul antreprenorului etc);
 • un mix de marketing actualizat;
 • o planificare cronologica analitica pe termen scurt;
 • o prognoza bugetara-financiara pentru primul ciclu de incubare

(anul 2007-2011);

 • o analiza generica a senzitivitatii pentru principalele categorii de riscuri de operare si recomandari in vederea diminuarii impactului negativ al acestora .

Sintetic,pornind de la cele 7 repere mentionate mai sus ,principalele concluzii pot fi prezentate de o maniera succinta dupa cum urmeaza:

 

 1. Misiunea ICA-T-B este de a creia un mediu antreprenorial sigur bazat pe predictibilitate, profesionalism si parteneriat capabil sa contribuie la dezvoltarea de noi afaceri   crearea de noi locuri de munca si incurajarea inovatiei comerciale si tehnologice la   nivel local .

Organizarea ICA-T-B sub forma unui serviciu distinct in cadrul unei directii subordonate Consiliul Local Barlad are avantajul de a facilita accesul viitor al acestuia la resurse suplimentare de finantare destinate functionarii sale si dezvoltarii afacerilor din ICA-T-B ,fara a se renunta totodata la posibilitatea exercitarii unui control neingradit asupra activitatii ICA-T-B din partea autoritatilor publice locale.

 1. Schema de personal a ICA-T-B ,tinand cont de constrangerile locale specifice se recomanda a cuprinde 11 posturi.

Numarul mai mare de angajati al incubatorului (11 comparativ cu media europeana de 5,6 )are la baza pe de-o parte argumente legate de existenta a 2 activitati distincte, incubare si centru de afaceri ,capacitatea mai mare a ICA-T-B comparativ cu media europeana (estimativ in medie de 12 de firme incubate si 16 care folosesc aceste servicii, comparativ cu 18 in cazul European ), iar pe de alta parte necesitatea acoperirii nevoii de personal estimata pentru perioada de incarcare maxima a activitatilor Incubatorului ,respectiv perioada de tutorizare in vederea preselectiei si cea aferenta preincubarii si accesului in centru de afaceri .

 1. Operationalizarea Incubatorului si Centrului de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad cuprinde o sucesiune de 5 activitati majore conform ciclului PSAIM (Pregatirea Activitatii Incubatorului si Centrului de Afaceri,Selectia Initiativelor Incubate ,Admisia in Incubator ,Incubarea,Monitorizarea si Aftercare ) fiecare din acestea ingloband subetape si subactivitati analitice
 2. ICA-T-B va oferi 3 servicii de baza integrate oferite contra unui tarif forfetar,respectiv o serie de servicii optionale tarifabile separat.Firmele care aplica pentru accesarea serviciilor intramuros ale ICA-T-B vor putea alege doar una din cele 3 variante de produse de baza plus o combinatie a la carte de servicii optionale .Numarul maxim de firme incubate simultan in incubator este de 12 Pentru produsul de baza accesat firmele incubate vor achita un tarif/metru patrat diferentiat in functie de zona in care este situata afacerea (Centrul Administrativ pentru produsul “CHI-ADMIN,Centrul de Microproductie pentru produsul :”CHI-PLUS).Promovarea incubatorului va fi orientata si implementata astfel incat sa asigure indeplinirea cu succes a celor 3 functii –obiectiv specifice Educativa,Simulativa,Regenerativa .
 3. Desi orizontul de timp pe care strategia si l-a propus sa il atinga este situat la limita primului ciclu de incubare (2011),accentul este pus in principal pe dezvoltarea activitatilor din partea considerata a fi si cea mai dificila ,respective popularea initiala a incubatorului .Prin urmare gradul maxim de detaliere este atins pentru activitatile specifice intervalului temporal aferent activitatilor IPTSA (inscriere –preselectie-tutorizare –selectie-admisie) a primului lot de initiative incubate ,urmand ca odata demarat cu succes ,personalul incubatorului sa aiba in vedere extinderea si actualizarea sistematica a reperelor cuprinse in strategia de fata.
 4. Din punct de vedere financiar ,cu conditia disponibilitatii injectiei de numerar de 150.000 lei RON pentru echilibrarea cashflowului din 2007,incubatorul intruneste conditia de viabilitate economica inca din primul an de activitate inregistrand venituri mai mari decat cheltuielile .Se observa o evolutie ascendenta a profitului pana spre un nivel mediu de aprox.25 .000 RON anual.
 5. In ceea ce priveste principalele riscuri susceptibile sa afecteze negativ rezultatele asteptate ale ICA-T-B echipa manageriala si tehnica trebuie sa previna si sa preintampine efectele negative ale reducerii gradului de ocupare al incubatorului sub pragul indicativ de 95% si in acelasi timp sa asigure o disciplina financiara la nivel de tarife capabile sa asigure autosustenabilitatea incubatorului.

Toate elementele de mai sus se incadreaza intr-o structura informationala logica care va permite atat sprijinirea conducerii Primariei municipiului in luarea deciziilor organizatorice cu privire la incubator cat si formarea initiala a personalului managerial si tehnic al viitoarei achipe a acestuia si dotarea lui cu o serie de cunostinte si instrumente tehnice si manageriale de exploatare a incubatorului.

Din punct de vedere al extinderii strategiei de functionare a incubatorului in viitor ,recomandarile vizeaza:

 • Dezvoltarea relatiilor de networking ale incubatorului cu incubatoare din UE in vederea accesarii de bune practici si promovarii relatiilor de afaceri dintre initiativele incubate .Principalele retele intrernationale destinate stimularii antreprenoriale la care s-ar putea afilia Incubatorul de Afaceri ‘TUTOVA”Barlad sunt :EBN ( European Business and Inovation Centres ),ICECE (Asociatia Centrelor de Incubare in Afaceri si agentiilor de dezvoltare din Europa de Est ),diverse institutii italiene menite sa promoveze cooperarea economica cu Europa Occidentala si de Est (a se vedea anexa bibliografica la prezentul document );
 • Crearea unei baze permanente de instrumente de formare (eventual pornind de la viitoarele finantari nerambursabile oferite de Fondurile Structurale in Romania) pentru extinderea serviciilor specializate atat intra cat si extramuros in diverse domenii : servicii B2B (Business-to-Business),proprietate intelectuala ,marketing international ,inovatie ,certificarea calitatii produselor si sistemelor ,creare de “joint-venture” etc.
 • Identificarea unui investitor strategic (de genul EIF-Fondul de investitii European),care sa permita crearea ( in shimbul participatiei la capitalul social ICA-T-B ) unui fond de risc destinat finantarii start-upurilor din ICA-T-B.