IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Serviciul de spații verzi – sere

MUNICIPIUL BÂRLAD                IMG_5425

SERVICIUL SERE -SPAȚII VERZI

SERVICIUL SERE _SPAȚII VERZI se ocupa de administrare a spațiilor verzi amenajate din municipiul Barlad .
Activitatea de administrare a spațiilor verzi ,face parte din activitățile edilitar –gospodărești ,specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat si se desfășoara sub autoritatea administrației publice locale care controleaza si urmăreste realizarea strategiilor in domeniul spațiilor verzi.
In prezent Municipiul Barlad dispune de o suprafată de spațiu verde de 173 ha care raportat la populatia orasului de 55000 de locuitori rezultă o suprafață de spațiu verde de 31,45 mp /cap de locuitor ceea ce ne situiază peste norma impusă de Uniunea Europeană de 26 mp /locuitor.
Serviciul de administrare a spațiilor verzi din municipiul Bârlad cuprinde urmatoarele activități:
A)Activitatea de amenajare a spațiilor verzi
B)-Activitatea de intreținere a zonelor verzi amenajate
C )-Activitatea de producer e a materialului saditor floricol
A)Activitatea de amenajare a spațiilor verzi
Anual serviciul sere spații verzi contribuie la imbunătațirea aspectului peisagistic al orasului prin
-Amenajarea de noi spații verzi pe suprafețele de teren rezultate din desființarea construcțiilor neaurorizate din zona de blocuri prin plantarea de arbori ,arbusti si gazonarea suprafețelor de teren amenajate
-amenajarea de minipărculețe de odihna si recreere in asociațiile de propietari -prevazute cu aleei de circulație ,banci ,cosuri de gunoi si vegetație
-Cresterea suprafețelor plantate cu cu garduri vii pe spațiile verzi aferente blocurilor de locuit prin acordarea cu titlu gratuit in fiecare primăvara reprezentaților celor 35 de asociații de propietari a puieților de gard viu necesari pentru amenajarea a 20 ml gard viu/asociație
-Organizarea anuală de acțiuni de impădurire ,in zone ale municipiului cu terenuri degradate ,in care sunt angrenati elevii si cadrele didactice din scoli si licee care sub coordonarea salariaților serviciului de specialitate ajută la plantare a mii de puieți silvici.
B)Activitatea de intreținere a zonelor verzi amenajate
Intreținerea spațiilor verzi se realizeaza prin Serviciul Sere-Spații Verzi pe o suprafată de 43 ha reprezentată de parcuri si grădini publice ,aliniamente stradale,scuaruri ,locuri de joaca pentru copii precum si spațiile verzi aferente imobilelor apartinînd Consiliului local Bârlad .
Intreținerea zonelor verzi presupune efectuarea periodică a urmatoarelor lucrări:
-Cosirea manuală a gazonului pe o suprafată de 37 ha ori de cate ori este nevoie
-combaterea bolilor si dăunătorilor pe o suprafata de 30 ha
-tunderea gardurilor vii pe o suprafată de 5000 mp
-udarea zonelor verzi pe o suprafată de 5 ha
-fertilizarea spatiilor verzi pe o suprafată de 5ha
-prăsitul manual al florilor si plivitul pe o suprafata de 0,6 ha
-Taierile de corectie la arborii de pe domeniul public -peste 5000 de arbori anual
C)Activitatea de producere a materialului saditor floricol
Activitatea de producere a materialului saditor floricol (răsaduri de flori anuale si bienale) se realizeaza in cadrul serviciului SERE pe o suprafată de 1600 mp sere si solarii.
Anual acest sector produce si furnizează orasului peste 200 mii fire rasaduri flori anuale(petunia,salvia, ageratum,portulaca,gazania ,tagetes etc )si peste 30 mii fire răsaduri flori biennale (panselute,silene,myositis,bellis) .Aceste răsaduri sunt necesare amenajării cu flori a peste 6300 mp spații verzi di parcuri publice,grădina publica,scuaruri si rabate incepand cu luna martie cînd se planteză panseluțele continuînd cu luna mai cand se plantează petuniile ,salvia tagetes,etc urmată de luna septembrie –octombrie cand se plantează crizantemele.
Obtinerea materialului săditor (rasaduri) se realizeaza din seminte ,de calitate superioară ,la majoritatea speciilor floricole utilizînd metoda de semănat prin imprăstiere ,in ladițe din lemn .După răsărire răsadurile se repică de doua ori ,prima data in lădițe si a doua oara la ghivece cu diametrul de 10 -12 mm dupa care sunt plantate in spațiile verzi ale orasului.
Pentru infrumusețarea pergolelor din parcurile principale ale orașului ,pentru ornarea șcenelor la diferite activitați culturale ,serviciul Sere –Spații verz i produce anual in serele propii peste 1000 plante cultivate la ghiveci (mușcate curgătoare,mușcate românești,petunia curgătoare ,crizanteme etc).
Tot serele Primăriei sunt cele care adăpostesc pe timp de iarna cei 10 palmierii care in timpul verii imbunătațesc microclimatul si infrumuseteaza zona centrala a orașului
Toate aceste activitați efectuate de personalul serviciului Serviciul Sere Spații contribuie la imbunatățirea aspectului peisagistic al orașului si la menținerea unui climat de viața sanatos pentru cetațenii orasului Bârlad.

IMG_5418

REGULAMENT SPAŢII VERZI

LEGE nr.51-2006docx

Legea 241-2006

HOTĂRÂRI