IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Clubul de Rugby Bârlad

CLUB SPORTIV DE DREPT PUBLIC
“RUGBY CLUB BARLAD”
STR. 1 DECEMBRIE, NR.21
C.U.I. 22307198
TEL/FAX: 0235/471009
Mail: rugbyclubbarlad@yahoo.com
Site : rugbyclubbarlad.ro

CLUBUL SPORTIV DE DREPT PUBLIC”RUGBY CLUB BARLAD”

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 – Denumirea clubului sportiv este:
– Club Sportiv de drept public, „Rugby Club Barlad”numit RUGBY CLUB BARLAD;

Art. 2 – RUGBY CLUB BARLAD este o persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Municipal Barlad şi va funcţiona conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, precum şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 3 – Sediul clubului va fi în Barlad, Str.1 Decembrie nr. 21, ap.33.

Art. 4 – Durata de funcţionare a Clubului Sportiv de drept public „Rugby Club Barlad” este nelimitată.

Organizare:

Nr. crt. Numele si Prenumele Functia
1 Dumitru Bogdan Director 0746845651
2 Andrei Neculai Inspector de specialitate 1A 0744493163
3 Popa Ciprian Expert sportive 0744115314
4 Harnagea Ion Antrenor 0722401656

Date de contact:
Telefon/Fax: 0235/471009
Mail: rugbyclubbarlad@yahoo.com

Scopul şi obiectivele Clubului Sportiv.
Ramuri de sport practicate

Art. 5 – (1) RUGBY CLUB BARLAD s-a infiintat ca urmare a hotararii Consiliului Local al Municipiului Barlad;
– (2)Scopul Clubului Sportiv este încurajarea, promovarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi, precum şi sportul de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţii interne şi internaţionale pentru promovarea imaginii comunităţii locale.

Art. 6 – În vederea realizării scopului, Clubul Sportiv îşi propune următoarele obiective:
- asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum şi a organizării şi funcţionării performante a sistemului local şi naţional de educaţie fizică şi sport;
- perfecţionarea şi dezvoltarea organizării şi funcţionării sistemului local de educaţie fizică şi sport;
- dezvoltarea sportului pentru toţi la nivel local, regional şi naţional;
- organizarea de activităţi sportive, menite, printr-o participare organizată sau independentă să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel;
- promovarea valenţelor educative ale sportului;
- iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a cetăţenilor la practicarea sportului;
- participarea la competiţiile sportive organizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de stat;
- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor sportive locale, zonale sau naţionale, pe ramuri de sport;
- asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi incadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplină integrare socială şi profesională;
- valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei;
- dezvoltarea sportului de performanţă şi reprezentarea Municipiului Barlad la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale oficiale, în special la Campionatele Naţionale;
- creşterea contribuţiei bugetului local şi de stat, atragerea resurselor private, precum şi eficientizarea finanţării programelor sportive;
- modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze sportive pentru agrement, construirea unor noi baze sportive, dotări, în scopul asigurării condiţiilor pentru pregătirea sportivilor şi pentru organizarea de competiţii locale, naţionale şi internaţionale oficiale;
- promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play şi a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport;
- dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor naţionale şi internaţionale în domeniul sportului şi educaţiei fizice;
- efectuare de transferuri sportive.

Art. 7 – Însemnele şi culorile clubului: emblema minicipiului Barlad, pe culori alb albastru cu inscriptia completa sau initialele R.C.BARLAD.

Art. 8 – Clubul Sportiv de drept public’Rugby Club Barlad” va practica următoarele ramuri de sport:
a) rugby