SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Clubul de Rugby Bârlad

CLUB SPORTIV DE DREPT PUBLIC
“RUGBY CLUB BARLAD”
STR. 1 DECEMBRIE, NR.21
C.U.I. 22307198
TEL/FAX: 0235/471009
Mail: rugbyclubbarlad@yahoo.com
Site : rugbyclubbarlad.ro

CLUBUL SPORTIV DE DREPT PUBLIC”RUGBY CLUB BARLAD”

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 – Denumirea clubului sportiv este:
– Club Sportiv de drept public, „Rugby Club Barlad”numit RUGBY CLUB BARLAD;

Art. 2 – RUGBY CLUB BARLAD este o persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Municipal Barlad şi va funcţiona conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, precum şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 3 – Sediul clubului va fi în Barlad, Str.1 Decembrie nr. 21, ap.33.

Art. 4 – Durata de funcţionare a Clubului Sportiv de drept public „Rugby Club Barlad” este nelimitată.

Organizare:

Nr. crt. Numele si Prenumele Functia
1 Dumitru Bogdan Director 0746845651
2 Andrei Neculai Inspector de specialitate 1A 0744493163
3 Popa Ciprian Expert sportive 0744115314
4 Harnagea Ion Antrenor 0722401656

Date de contact:
Telefon/Fax: 0235/471009
Mail: rugbyclubbarlad@yahoo.com

Scopul şi obiectivele Clubului Sportiv.
Ramuri de sport practicate

Art. 5 – (1) RUGBY CLUB BARLAD s-a infiintat ca urmare a hotararii Consiliului Local al Municipiului Barlad;
– (2)Scopul Clubului Sportiv este încurajarea, promovarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi, precum şi sportul de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la competiţii interne şi internaţionale pentru promovarea imaginii comunităţii locale.

Art. 6 – În vederea realizării scopului, Clubul Sportiv îşi propune următoarele obiective:
- asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum şi a organizării şi funcţionării performante a sistemului local şi naţional de educaţie fizică şi sport;
- perfecţionarea şi dezvoltarea organizării şi funcţionării sistemului local de educaţie fizică şi sport;
- dezvoltarea sportului pentru toţi la nivel local, regional şi naţional;
- organizarea de activităţi sportive, menite, printr-o participare organizată sau independentă să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel;
- promovarea valenţelor educative ale sportului;
- iniţierea şi organizarea de programe şi acţiuni de atragere a cetăţenilor la practicarea sportului;
- participarea la competiţiile sportive organizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de stat;
- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor sportive locale, zonale sau naţionale, pe ramuri de sport;
- asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi incadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplină integrare socială şi profesională;
- valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei;
- dezvoltarea sportului de performanţă şi reprezentarea Municipiului Barlad la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale oficiale, în special la Campionatele Naţionale;
- creşterea contribuţiei bugetului local şi de stat, atragerea resurselor private, precum şi eficientizarea finanţării programelor sportive;
- modernizarea bazei materiale sportive existente, construirea unor baze sportive pentru agrement, construirea unor noi baze sportive, dotări, în scopul asigurării condiţiilor pentru pregătirea sportivilor şi pentru organizarea de competiţii locale, naţionale şi internaţionale oficiale;
- promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair-play şi a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport;
- dezvoltarea relaţiilor şi schimburilor naţionale şi internaţionale în domeniul sportului şi educaţiei fizice;
- efectuare de transferuri sportive.

Art. 7 – Însemnele şi culorile clubului: emblema minicipiului Barlad, pe culori alb albastru cu inscriptia completa sau initialele R.C.BARLAD.

Art. 8 – Clubul Sportiv de drept public’Rugby Club Barlad” va practica următoarele ramuri de sport:
a) rugby