SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Hotărâri adoptate

HOTĂRÂREA Nr.320    13.12.2013  H-320

Regulamentul pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionareH-320-1

HOTARARI ALE CONSILILUI LOCAL 2014

 09-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.1     privind acoperirea deficitului bugetar inregistrat la 31.12.2013 H-1  

 09-01-2014   HOTĂRÂREA NR.2   privind aprobarea activitatilor cultural- artistice finantate din bugetul local, ce se vor desfasura in lunile ianuarie si februarie 2014 in municipiul Barlad H-2

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.2     privind aprobarea Programului activitatilor cultural-artistice si sportive ce se vor desfasura in municipiul Barlad in anul 2014

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr3     privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’ Bârlad

 30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.4    privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’ Bârlad

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.5    privind aprobarea Codului de Conduita al personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’ Bârlad

30-01-2014      HOTĂRÂREA NR 6   privind aprobarea transformarii unor posturi existente in statul de functii al Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’Barlad

  30-01-2014     HOTĂRÂREA Nr.7    privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a retelei de canalizare si apa pe o lungime de 40 m, pe strada Corneliu Coposu din municipiul Barlad

30-01-2014        HOTĂRÂREA Nr.8    privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cabinet medical, cu regim de inaltime P+1E, pe teren proprietate privata, situat pe strada Republicii nr.106, lot 1 din municipiul

 30-01-2014       HOTĂRÂREA Nr.9    privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Barlad pentru construirea

 30-01-2014     HOTĂRÂREA Nr. 10   privind aprobarea Planului de lucrari de interes local aferent anului 2014, pentru persoanele care presteaza lucrari conform Legii nr.4162001- privind venitul minim garantat, cu modificarile si c

  30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.11    privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere pentru o locuinta situata in Bloc ANL din str. Lirei nr.35

 30-01-2014     HOTĂRÂREA Nr.12   privind aprobarea Listei de prioritati pentru locuintele construite prin ANL in municipiul Barlad, pentru anul 2014

  30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.13   privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele in regim de inchiriere din mun. Barlad pentru anul 2014

30-01-2014      HOTĂRÂREA Nr.14    privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Gard teren sport” la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Barlad

30-01-2014     HOTĂRÂREA Nr.15   privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Alee betonata Fundatura Stroe Belloescu” din municipiul Barlad

 30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.16   privind aprobarea Proiectului Tehnic Parcare betonata str Vasile Parvan bloc D 17 ( la coloane ) din municipiul Barlad

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.17    privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Parcare betonata str N. Iorga ( fost BRD ) ” din municipiul Barlad

30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.18  privind aprobarea efectuarii unor documentatii tehnice pentru imobilul situat in strada Palermo nr. 2 din municipiul Barlad

30-01-2014     HOTĂRÂREA Nr.19  pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr.260 din 28.10.2013 – privind stabilirea numarului de burse acordate pentru invatamantul preuniversitar, precum si cuant

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.20   privind aprobarea tarifelor medicale şi de întreţinere practicate de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, percepute proprietarilor câinilor ridicaţi de pe domeniul public al municipi

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.21   privind asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii „Sala de sport” situat în incinta Scolii Gimn

  30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.22  privind asigurarea finanţării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racorduri la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii „Sala de sport” situat în incinta Colegiului

30-01-2014    HOTĂRÂREA Nr.24   pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 95 din 30.09.2008- privind darea in folosinta gratuita a terenurilor destinate constructiei de Sali de sport prin Comp

 30-01-2014   HOTĂRÂREA Nr.25   privind alegerea presedintelui de sedinta si al presedintelui de rezerva al Consiliului Local Municipal Barlad pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2014

30-01-2014      ROF_SMU_BARLAD_2013

                              ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR 9  30.01.2014

                              ANEXA Nr. 2 LA H.C.L.M. Nr.9    30.01.2014

                              ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BARLAD NR.4  30.01.2014

                             ANEXA LA H.C.L.M. NR.5 30.01.2014

                             ANEXA LA H.C.L.M. NR.10   30.01.2014

                            ANEXA la hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. 24 din   30.01.2014

                            ANEXA LA H.C.L.M. NR.19   30.01.2014

                            ANEXĂ LA H.C.L.M. BÂRLAD nr. 23  30.01.2014

                            H-6-1

 

14-02-2014        HOTĂRÂREA Nr.26     privind aprobarea organizarii de catre Cantina de Ajutor Social Barlad a ,,Balului Martisorului’’, eveniment prevazut in Programul activitatilor cultural-artistice si sportive ce s 14.02.2014H-26

   28-02-2014  BUGET AUTOFINANTATE….. 2014….2017

   28-02-2014  BUGET INVATAMINT……. 2014 – 2017

  28-02-2014   BUGETE ……………………2014…2017

  28-02-2014     BUGETUL CREDITELOR……2014……2017

  28-02-2014  COST STANDARD 10 si 20 sedinta

                             ANEXA LA H CLM NR.30 28.02.2014 H-30-1

                             ANEXA LA H.C.L.M. NR.45 28.02.2014

                             ANEXA LA H.C.L.M. NR.46 28.02.2014

                             ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. Nr.51 28.02.2014

                            ANEXA NR.1  LA H.C.L.M. Nr. 47 28.02.2014

                           ANEXA NR.1  LA H.C.LM. NR.58 04.03.2014

                           Anexa nr.2  la H.C.L.M. Nr.47 28.02.2014

                            ANEXA Nr.2  la H.C.L.M. Nr.52 28.02.2014

                           ANEXA NR.2  la H.C.L.M. NR.57 04.03.2014

H-33-1     H-33-2    H-50.1

28-02-2014     HOTĂRĂREA Nr.27       privind aprobarea Situaţiei financiare a municipiului Barlad, inclusiv anexele la aceasta, intocmita la finele anului 2013

28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.28       privind utilizarea sumei de 2.000.000 lei din excedentul bugetar inregistrat la 31.12.2013

28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.29        privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne pe anul 2014

28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.30        privind acordarea de facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale

 28-02-2014     HOTĂRĂREA Nr.31         privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2014

  28-02-2014    HOTĂRÂREANr.32         privind imputernicirea reprezentantilor Municipiului Barlad in Adunarea generala a Actionarilor la S.C.Compania de Utilitati Publice S.A.Barlad, numiti prin Hotararea Consiliului Local Municipal B

  28-02-2014     HOTĂRÂREA Nr.33        privind aprobarea transformării unor functii publice de executie, existente în statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Barlad si al Direcţiei de Asistenţă Social

  28-02-2014     HOTĂRÂREA Nr 34        privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Deviere conducta gaze naturale b-dul Epureanu bl. A5’’din municipiul Barlad

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.35        privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Centrul National de Informare si Promovare Turistica din municipiul Barlad’’

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.36       pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Municipal Bârlad privind închirierea de terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Bârlad

 28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.37      pentru modificarea contractului de concesiune nr.4722008 a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical

28-02-2014        HOTĂRÂREA Nr.38      privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Va

28-02-2014        HOTĂRÂREA Nr.39       privind actualizarile Studiului de fezabilitate – Etapa I aferent obiectivului de investitii « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epura

28-02-2014        HOTĂRÂREA Nr.40       privind aprobarea includerii unor bunuri in domeniul public al municipiului Barlad realizate in anul 2013 de catre SC Aquavas SA Vaslui – filiala Barlad din fondul de redeventa si darea acestor

28-02-2014        HOTĂRĂREA Nr.41       privind aprobarea inchirierii cu ora, ocazional, a salii de sport aflata in administrarea Scolii gimnaziale “Principesa Elena Bibescu”, in afara orelor de curs

  28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.42      pentru aprobarea Listei de lucrari neeligibile privind realizarea obiectivului de investitii « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare

 28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.43      privind aprobarea Listelor de investitii pentru anul 2014 cu finantare de la bugetul local, propuse de SC Aquavas SA Vaslui – sucursala Barlad pentru Sectia Apa si Sectia Canalizare

   28-02-2014    HOTĂRÂREA Nr.44      privind aprobarea Planului anual de investitii pentru anul 2014 cu finantare din fondul de dezvoltare si fondul de redeventa, propus de catre SC Aquavas SA Vaslui – sucursala Barlad

 28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.45      privind aprobarea programului de reparatii si intretinere strazi – anul 2014

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.48      pentru modificarea punctului nr.5 al anexei la Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr.930.01.2014-privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren ap

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.49       privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a retelei de canalizare ,pe o lungime de 82 m, pe strada Revolutiei din municipiul Bârlad

 28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.50       privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Bârlad

 28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.51        privind trecerea din domeniul public al municipiului Bârlad, în domeniul privat al municipiului Bârlad, a unor suprafeţe de teren

28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.53       privind avizarea circumscripţiilor şcolare stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, la nivelul municipiului Bârlad

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.54       privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad şi modificarea unui contract de concesiune

 28-02-2014      HOTĂRÂREA Nr.55       privind aprobarea organizarii de catre Serviciul Public ,,Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor’’din municipiul Barlad a evenimentelor locale ,,Targul de Pasti

28-02-2014       HOTĂRÂREA Nr.56       privind aprobarea inchirierii cu ora, ocazional, a unei sali de clasa aflata in incinta Scolii gimnaziale “Manolache Costache Epureanu”, in afara orelor de curs

 28-02-2014     HOTĂRÂREA Nr.57       privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad, în vederea realizări unei investiţii în scop productiv

 28-02-2014     LISTE INVESTITII 2014 BL

28-02-2014      LISTE INVESTITII …… 2014…….2017

28-02-2014      redeventa an 2013

28-02-2014       SITUATIE NR PERSONAL L 273

04-03-2014       Copy of dispozitie

27-03-2014        ANEXA CLM V 14 03

                               ANEXA LA H.C.L.M .NR.65  27.03.2014

                               ANEXA la H.C.L.M. Nr.63     27.03.2014

                               ANEXA LA H.C.L.M. NR.67   27.03.2014

                               ANEXA LA H.C.L.M. NR.71    27.03.2014

                               ANEXA LA H.C.L.M. NR.83    27.03.2014

                               ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.72  27.03.2014

                               ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.73 27.03.2014

                               ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.74 27.03.2014

                               ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.75  27.03.2014

                               ANEXA Nr. 1 la H.C.L.M.Nr.85   27.03.2014

                              ANEXA Nr. 2 LA H.C.L.M. Nr.82    30.04.2014

                             ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.82   27.03.2014

                             ANEXA NR.8 LA H.C.L.M. NR.60    27.03.2014

                            ANEXA NR.8 LA H.C.L.M. NR.61     27.03.2014

                           ANEXA NR.8 LA H.C.L.M. NR.61      27.03.2014

 27-03-2014   H-66-1            H-59-1

27-03-2014     HOTĂRÂREA Nr.59    privind aprobarea rectificarii bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2014

27-03-2014     HOTARAREA Nr.60   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad pentru anul 2014, precum si estimarile pentru anii 2015 si 2016

27-03-2014     HOTĂRÂREA Nr.61    privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere al S.C.L.D.P. Reiser S.A.Barlad pe anul 2013

27-03-2014     HOTĂRÂREA Nr.62    privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.L.D.P.REISER S.A. Barlad pentru anul 2014, estimarile pentru anii 2015 si 2016, precum si indicatorii economici-financiari pentru anul 2

27-03-2014     HOTĂRÂREA Nr.63    privind acordarea de facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale

27-03-2014     HOTĂRÂREA Nr.64    privind majorarea plafonului de acordare a gratuitatii pentru transportul public local de calatori in municipiul Barlad

27-03-2014   HOTĂRĂREA Nr.65     privind aprobarea transformarii unui post de functie publica de executie existent in statul de functii al Politiei Locale Barlad

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.66     privind aprobarea transformarii unor posturi existente in statul de functii al Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’Barlad

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.67    privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Bârlad şi a animalelor de companie

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.68   pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 4428.02.2014 privind aprobarea Planului anual de investitii pentru

27-03-2014    HOTĂRÂREA Nr.69  privind aprobarea scoaterii din functiune a conductelor de alimentare cu gaze naturale din zona blocului X2, spate Galeriile de arta

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.70   pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 30422.12.2010-privind aprobarea trecerii blocurilor construite prin ANL aflate in

27-03-2014  HOTĂRÂREA Nr.71    privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Alimentare cu apa din sursa proprie – sera si rampa de acces pentru alimentare cu apa cisterne” din municipiul Barlad

 27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.72  privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Parcare betonata zona Aleea Parc, bloc F’’ din municipiul Barlad

27-03-2014    HOTĂRÂREA Nr.73  privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Parcare betonata la intrarea in gradina publica partea stanga, bl. A5–etapa a II-a” din municipiul Barlad

27-03-2014    HOTĂRÂREA Nr.74  privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Parcare betonata str. Republicii, bloc I5, E3, V3” din municipiul Barlad

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.75   privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Parcare betonata str. Cereale (Centrala termica Gura Leului)” din municipiul Barlad

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.76   privind aprobarea infiintarii unei autogari ca activitate conexa a transportului public prin curse regulate de catre DEMID SRL Barlad, in str. GENERAL VASILE

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.77   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire restaurant si spatii comerciale, cu regim de inaltime D+P+1E+M, situat pe teren proprietate

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.78   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire scoala de soferi cu regim de inaltime P+1E, pe teren proprietate privata, situat in strada Stroe

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.80   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial la parter si locuinta la etaj, pe teren proprietate privata situat in strada Stroe

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.81    privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu de alimentatie publica P+1E, pe teren proprietate privata situat in strada Primaverii nr.10

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.82    privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Barlad pentru construirea

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.83    privind trecerea din domeniul public al municipiului Bârlad, în domeniul privat al municipiului Bârlad, a unor suprafeţe de teren

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.84    privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad

27-03-2014   HOTĂRÂREA Nr.85    privind trecerea din domeniul public al municipiului Bârlad, în domeniul privat al municipiului Bârlad, a unor suprafeţe de teren

27-03-2014    HOTĂRÂREA Nr.86    privind acceptarea ofertei de donatie facuta de Fundatia Culturala ,,Dr.Constantin Teodorescu’’ catre Municipiul Barlad, constand in ,,Colectia Eminescu’’

04-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.87 privind aprobarea proiectului „Consolidare, reparaţii capitale şi modernizare Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Radu’’Bârlad, a cheltuielilor legate de proiect şi

04-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.88privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investitii ,, Extindere retele canalizare menajera in cartierele

04-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.89 privind aprobarea contractarii de către Municipiul Bârlad a unei finantari rambursabile interne in valoare de 17.721.329 lei pentru realizarea obiectivului de

15-04-2014   HOTĂRĂREA Nr.90privind aprobarea Planului cadru de conformare pentru viza anuala a Autorizatiei Sanitare de Functionare a Spitalului Municipal de Urgenta ,,Elena Beldiman’’

30-04-2014   ANEXA NR.2 LA H.C.L.M. NR.102      30.04.2014

                            ANEXA LA H.C.L.M Nr.96      30.04.2014

                            ANEXA LA H.C.L.M NR.116     30.04.2014

                            ANEXA Nr. 2 LA H.C.L.M. Nr.102     30.04.2014

                            ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.95       30.04.2014

                             ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. Nr.99        30.04.2014

                            ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.101       30.04.2014

                            ANEXA NR.2 LA H.C.L.M. NR.99         30.04.2014

                            ANEXA NR.2 LA H.CL.M. NR.102         30.

                            CONSILIUL LOCAL BARLAD Anexa 3 la HCLM Barlad nr 94 din     30.04.2014

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.91    privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Bîrlad”, domnului MAMALAUCĂ MIRCEA

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.92 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Bîrlad” doamnei DRAGOMIR LIDIA

30-04-2014    HOTĂRÂREA Nr.93   privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Bîrlad” doamnei POPUŞOI EUGENIA

30-04-2014    HOTĂRÂREA Nr.94   privind aprobarea rectificarii bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii pe anul 2014

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.95   pentru modificarea anexelor nr.1 si nr.2 ale Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr.25727.09.2013-privind aprobarea numărului de personal, a

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.96   privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.97    privind eliberarea din functia de membru in Consiliul de Administratie si din functia de cenzorcenzor supleant, precum si pentru modificarea statutului si

 30-04-2014   HOTĂRÂREA Nr.98   privind aprobarea situatiilor financiare anuale, a raportului de gestiune si a raportului cenzorilor de verificare si certificare a situatiilor financiare ale S.C.C.U.P.

30-04-2014    HOTĂRÂREA Nr.99    pentru modificarea anexelor nr.1si 2 la Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 22631.08.2011 -privind aprobarea numarului de personal, organigramei si

30-04-2014    HOTĂRÂREA Nr.100 HOTĂRÂREA Nr.106 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial, cu regim de inaltime parter si imprejmuire teren proprietate, pe latura de privind aprobarea tarifului pentru maturatul mecanic cu buldoexcavator cu perie, marca Komatsu

 30-04-2014    HOTĂRÂREA Nr.101  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Barlad pentru construirea

HOTĂRÂREA Nr.102 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al municipiului Barlad, pentru construirea de spatii

HOTĂRÂREA Nr.103 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă parter, pe teren proprietate privata, situat in strada Trestiana nr.2, lot.2 din municipiul Bârlad

HOTĂRÂREA Nr.104 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă P+M, pe teren proprietate privata, situat in strada Trestiana nr.2, lot.3 din municipiul Bârlad

HOTĂRÂREA Nr.105 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinţă P+1E+M şi garaj, pe teren proprietate privata, situat in strada Dâmbovitei nr.7 din municipiul Bârlad

HOTĂRÂREA Nr.106 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial, cu regim de inaltime parter si imprejmuire teren proprietate, pe latura de

HOTĂRÂREA Nr.107 privind stabilirea modului de administrare a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Bârlad

HOTĂRÂREA Nr.108 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea contractarii de către Municipiul Bârlad a unei finantari rambursabile interne in valoare de 17.721.329 lei pentru

HOTĂRÂREA Nr.109 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ( P.U.D. ) pentru investitia ,, Parcare betonata str. Republicii bloc I5, E3, V3 ” din municipiul Barlad

HOTĂRÂREA Nr.110 privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Instalatie pompa submersibila si alimentare cu energie electrica put forat str. Republicii ( zona Sere )” din municipiul Barlad

HOTĂRÂREA Nr.111 privind aprobarea Proiectului Tehnic ,, Extindere baza sportiva Gradina Publica ( PT si executie Terenuri Tenis )” din municipiul Barlad

HOTĂRÂREA Nr.112 privind aprobarea Proiectului Tehnic ,,Instalatie pompa submersibila si alimentare cu energie electrica put forat str. Republicii – Gradina Publica” din municipiul Barlad

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2015

05-01-2015     HOTARAREA Nr. 1    05.01.2015 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul cererii de   finantare “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiil

29-01-2015     HOTĂRÂREA Nr.2     29.01.2015 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare inregistrat la 31.12.2014.

  29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.3        29.01.2015 diminuarea excedentului bugetului local cu suma de 16.240,02 lei ce reprezinta subventie neutilizata in anul 2014

29-01-2015        HOTARAREA Nr.4        29.01.2015 privind insusirea de catre Consiliul Local Municipal Barlad a Protocolului de implementare a unui sistem integrat de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje din flu

29-01-2015        HOTARAREA Nr.4-1    ANEXA 4

29-01-2015       HOTARAREA Nr. 5      29.01.2015 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local aferent anului 2015, pentru persoanele care presteaza lucrari conform Legii nr.4162001- privind venitul minim garantat,

29-01-2015       HOTARAREA Nr.5-1    ENEXA privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

29-01-2015      HOTARAREA Nr.6       29.01.2015 privind stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Barlad pentru anul scolar 2015-2016

29-01-2015       HOTARAREA Nr.6-1     ANEXA 6-1

29-01-2015        HOTARAREA Nr.7        ANEXA 7

29-01-2015        HOTĂRÂREA Nr.7      29.01.2015 privind stabilirea cabinetelor medicale scolare si redistribuirea institutiilor scolare pe care le are in componenta fiecare cabinet din reteaua de medicina scolara din municipi

                          HOTARAREA Nr. 8     29.01.2015 privind modificarea statului de functii al Politiei Locale Barlad

                          HOTARAREA Nr.8-1    ANEXA 8-1

29-01-2015     HOTĂRÂREA Nr.9      29.01.2015 privind aprobarea prelungirii termenului de cazare a câinilor fără stăpân,aflaţi în adăpostul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, prevăzut de art. 44 din Regul

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.10    29.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass – media în Primăria municipiului Bârlad

                         HOTARAREA Nr.10-1   privind acreditarea reprezentanţilor mass – media în Primăria municipiului Bârlad

29-01-2015    HOTĂRÂREA Nr.11       29.01.2015 pentru modificarea si completarea Art.1 din Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 11830.04.2014 privind stabilirea destinatiei spatiului aferent cladirii din str. Ard

29-01-2015    HOTARAREA Nr.12      29.01.2015 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Barlad si aflate in concesiunea S.C AQUAVAS S.A VASLU

29-01-2015    HOTARAREA Nr.12-1-2   ANEXA mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune odata cu finalizarea lucrarilor ce se vor executa prin POS MEDIU –Reabilitarea Statiei de Epurare Barlad

29-01-2015     HOTARAREA Nr.12      ANEXA 3

29-01-2015      HOTARAREA Nr.13      29.01.2015 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea fara valorificare a unor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Barlad si aflate in concesiunea S.C AQUAVAS

29-01-2015       HOTARAREA Nr 14     29.01.2015 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea masinii de gatit cu gaze aflata in administrarea Cantinei de Ajutor Social Barlad si valorificarea materialelor rezultate

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.15      29.01.2015 privind aprobarea modificarilor la contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si a anexelor acestuia

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.16      29.01.2015 privind aprobarea insusirii studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.17      29.01.2015 privind aprobarea insusirii studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini

29-01-2015      HOTARAREA Nr.18 ANEXA

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.18     29.01.2015 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 2223.07.2003 încheiat între Consiliul local municipal Bîrlad şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionari

29-01-2015     HOTARAREA Nr.19     29.01.2015 privind desemnarea domnului Angheluţă Eduard ca administrator special al R.A.G.C.L. Bîrlad, ce va reprezenta societatea în cadrul procedurii de insolvenţă

29-01-2015     HOTĂRÂREA Nr. 20    29.01.2015 privind aprobarea amplasării unei construcţii cu destinaţia de locuinţă pe terenul proprietate privată, situat în municipiul Bârlad fdt. Alexandru Vlahuţă II, nr. 12

29-01-2015     HOTARÂREA Nr.21    29.01.2015 Privind trecerea din domeniul public al municipiului Bârlad,

29-01-2015     HOTARAREA Nr.21-1  ANEXA 1

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.22   29.01.2015 privind aprobarea colaborarii dintre Municipiul Bârlad şi Liceul Tehnologic „Petru Rares” Bârlad în vederea desfasurarii Simpozionului Naţional „Interculturalitatea şi inter

29-01-2015       HOTARAREA Nr.23    29.01.2015 privind aprobarea transferului activitatii Scolii Gimnaziale “ Iorgu Radu” la Scoala Gimnaziala “N.N. Tonitza” si la Scoala Gimnaziala “Principesa Elena Bibescu” in perioada

29-01-2015       HOTARAREA Nr. 24    29.01.2015 privind aprobarea organizarii de catre Cantina de Ajutor Social din municipiul Barlad a evenimentelor locale ,,BALUL MARTISORULUI ” si ,,REVELION 2016” prevazut in Program

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr.25     29.01.2015 privind numirea doamnei Ibanescu Raluca Elena in functia de consilier juridic debutant in cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local

29-01-2015       HOTĂRÂREA Nr. 26     29.01.2015 la proiectul de hotarare privind aprobarea schimbarii numelui titularului contractului de inchiriere pentru apartamentul ANL nr.6, Sc. B, et. 2, Bloc B.2, str. Trestiana

29-01-2015      HOTĂRÂREA Nr. 27      29.01.2015 asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Bârlad şi Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui în vederea implementarii Proiectul

29-01-2015      HOTARAREA Nr.28      29.01.2015 Privind modificarea si completarea anexei Hotararii Consiliului Local Barlad nr.251 10.10.2014 stabilirea cuantumului lunar pentru fiecare categorie de burse, precum si nu

29-01-2015    HOTĂRÂREA Nr.29     29.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta si al presedintelui de rezerva al Consiliului Local Municipal Barlad pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2015

29-01-2015    HOTARAREA Nr.30     29.01.2015 privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului Chitiga Marius Gianni

29-01-2015    HOTARAREA Nr.31      29.01.2015 privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Avram Dan Nicolae

                             Modificari CD 2013- AMPOS propuse pentru Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr.172714.12.2010

                                  Modificari -contract furnizare propuse pentru contractele

                                  Modificari Regulament -final propuse pentru Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, anexa nr.13 la

                                 CAIET DE SARCINI_concesiune SPA- var 2015

                                SO LOISIR 2015

                                CAIET DE SARCINI_concesiune Cinema var 2015

                                SO CINEMATOGRAF 2015

 26-02-2015         HOTĂRÂREA Nr.32    26.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

  26-02-2015       HOTARAREA Nr.33     26.02.2015 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Directia de Asistenta Sociala a municipiului Barlad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal

26-02-2015         HOTARAREA Nr.34     26.02.2015 privind modificarea Statului de functii al Clubului sportiv de drept public,, Rugby Club Barlad’’, aprobat prin Hotararea Consiliului Local

26-02-2015          HOTATAREA Nr.34      ANEXA

 26-02-2015        HOTĂRÂREA Nr 35       26.02.2015 privind aprobarea Listei de prioritati pentru locuintele construite prin ANL in municipiul Barlad , pentru anul 2015

26-02-2015         HOTĂRÂREA Nr.36       26.02.2015 privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele in regim de inchiriere din

26-02-2015         HOTĂRÂREA Nr.37      26.02.2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad

26-02-2015         HOTARAREA Nr.37     ANEXA 1

 26-02-2015       HOTARAREA Nr.37      ANEXA 2

26-02-2015       HOTĂRÂREA Nr.38       26.02.2015 privind însuşirea inventarului domeniului privat al municipiului Bârlad

26-02-2015        HOTARAREA Nr.38      ANEXA

26-02-2015        HOTĂRÂREA Nr.39      26.02.2015 privind aprobarea normei locale de hrană pentru mamifere, reptile şi păsări aflate în colecţia Grădinii Zoologice Bîrlad

26-02-2015       HOTARAREA Nr.40      26.02.2015 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 95 din 30.09.2008 – privind darea in folosinta gratuita a terenurilor destinate c

26-02-2015       HOTĂRÂREA Nr.41      26.02.2015 privind aprobarea dării in folosinţă gratuită a unor spaţii situate în incinta Liceului Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad în vederea derulării proiectului „Programe e

                              RETETARE ZOO BARLAD

09-03-2015            HOTARAREA Nr.42     09.03.2015 privind aprobarea programului de reparatii si intretinere strazi – anul 2015

 09-03-2015          HOTARARI Nr.42-1 ANEXA

09-03-2015           HOTARAREA Nr.43 09.03.2015 privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice

09-03-2015           HOTARAREA Nr.44 09.03.2015 privind utilizarea excedentul bugetar inregistrat la 31.12.2014

 09-03-2015          HOTARAREANr.45 09.03.2015 privind modificarea Anexei 2 la Hotararea nr.1729.01.2015 privind aprobarea insusirii studiului de oportunitate şi a caietului de sarci

09-03-2015           HOTARAREA Nr.46 09.03.2015 privind modificarea Anexei 2 la Hotararea nr.1629.01.2015 privind aprobarea insusirii studiului de oportunitate şi a caietului de sarci

09-03-2015           HOTARAREA Nr.47 09.03.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Barlad in comisia de evaluare a ofertelor în vederea concesionării imobil

09-03-2015           HOTARAREA Nr.48 09.03.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Barlad in comisia de evaluare a ofertelor în vederea concesionării imobi

 09-03-2015         HOTARAREA Nr.49 09.03.2015 privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie de referent de specialitate clasa II, gradul profesional asistent, exis

 09-03-2015          HOTARAREA Nr.49 ANEXA

09-03-2015           HOTARAREA Nr.50 09.03.2015 privind aprobarea rapoartelor de evaluare si a documentatiei pentru ,, Actualizarea valorii de inventar a blocurilor ANL ( blocul din str.

09-03-2015          TABEL CENTR 14 02 B2 .Sc.B ANEXA

09-03-2015          TABEL CENTR Corect II .Lirei 35.Sc.A ANEXA NR 50

09-03-2015          TABEL CENTR Corect II .Lirei 35.Sc.B

09-03-2015         TABEL CENTR Corect 14 02 15.Bl.G2, Pag.2

 09-03-2015        TABEL CENTR Corect.14 02 15Bl.G2, Pag 1

 09-03-2015       TABEL CENTR.14 02 B2 .Sc

09-03-2015       TABEL CENTRALIZATOR B3 .Sc.D

09-03-2015      TABEL CENTRALIZATOR B3 .Sc