IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Locuri de muncă vacante

ANUNT TRANSFER

REZULTAT FINAL CONCURS 15.11.2016

REZULTAT INTERVIU CONCURS 15.11.2016

REZULTAT PROBA PRACTICA CONCURS 15.11.2016

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS 15.11.2016

ANUNT CONCURS 14.12.2016

BIBLIOGRAFIE CONCURS 14.12.2016

Rezultat selectie dosare-concurs 15.11.2016

Anunt concurs 05.12.2016

formular tip inscriere concurs 5 dec 2016

formular tip adeverinta vechime in specialitatea studiilor

 

 

Automatically generated PDF from existing images.

ANUNT TRANSFER

Concurs 15.11.2016 Primăria Bârlad

Automatically generated PDF from existing images.    Automatically generated PDF from existing images.    Automatically generated PDF from existing images.    Automatically generated PDF from existing images.   Automatically generated PDF from existing images.

ANUNȚ CONCURS 27-09-2016

ANUNT CONCURSURI 15 și 20.09.2016

CENTRALIZATOR NOMINAL FINAL CONCURS DAS SI CRESA

LISTA INTERVIU CONCURS DAS SI CRESA

LISTA PROBA PRACTICA INFIRMIERA DAS

LISTA PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL DAS

LISTA SELECTARE DOSARE CONCURS DAS SI CRESA

CENTRALIZATOR NOMINAL FINAL CONCURS SPATII VERZI

LISTA INTERVIU CONCURS SPATII VERZI-SERE

LISTA PROBA PRACTICA CONCURS SPATII VERZI-SERE

LISTA SELECTARE DOSARE MUNCITOR CALIFICAT SERE

Concurs 10 iunie 2016

CONCURS 13.06.2016

Anunt concurs Serviciul Gosp. Comun. Spatii Verzi-Sere

REZULTAT FINAL CONCURS CENTRUL DE PROMOVARE TURISTICA

Rezultat interviu- Centru National de Informare Turistica

centralizator final concurs Gradina Zoologica

Rezultat proba scrisa Centrul de Informare Turistica

 

 

rezultat interviu concurs Gradina Zoologica

 

 

 

 

 

Proces verbal selectie dosare ZOO

 

 

 

 Selectie dosare concurs Centrul National Informare Turistica

concurs 26.04.2016

 concurs 22.04.2016

Raport final examen biblioteca

Anunt 14.04.2015

Lista selectie dosare ZOO SI ISU

Selectie dosare DAS

Bibliografie birou dezvoltare locala-consilier I asistent

Bibliografie dir. asistenta sociala-referentIII superior      

Bibliografie serv impoz. taxe pers. fizice-inspector I asistent

Bibliografie serv impoz. taxe pers. fizice-inspector I principal

Bibliografie serv impoz. taxe pers. fizice-inspector I superior

Bibliografie serv impoz. taxe pers. juridice-inspector I asistent

Bibliografie serv impoz. taxe pers. juridice-inspector I principal

Bibliografie serviciul tehnic investitii- inspector I principal

ANUNȚ CONCURS

ANUNT CONCURS

SELECTIE DOSARE- INFIRMIERE

SELECTIE DOSARE MUNCITOR SI PAZNIC

ANUNT CONCURS 23.07.2015

Anunt concurs 11.08.2015

Anunt concurs 12.08.2015

Bibliografii bibliotecar debutant si bibliotecar IA

Bibliografie consilier I superior Serviciul contabilitate

Bibliografie consilier I asistent Serviciul Contabilitate

Bibliografie concurs sef Serviciu Tehnic-Investitii

Bibliografie concurs Sef Biroul Presa, Relatii cu Publicul

Bibliografie consilier I debutant Biroul Presa

selectie dosare concurs gradina zoologica

selectie dosare biblioteca

ANUNT_CONCURS_MANAGER

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS 02.09.2015

REZULTAT PROBA PRACTICA 02.09.2015

REZULTAT SELECTIE DOSARE – CONTABILITATE

REZULTAT CONTESTATIE

REZULTAT INTERVIU GRADINA ZOOLOGICA

REZULTAT INTERVIU – BIBLIOTECA

REZULTAT CONTESTATIE INTERVIU – GRADINA ZOO

REZULTAT CONCURS – BIBLIOTECA

REZULTAT PROBA SCRISA – CONTABILITATE

ANUNT PROMOVARE FUNCTIONARI PUBLICI SI BIBLIOGRAFIE

CONCURS 13.11.2015

anunt concurs 14.12.2015

ANUNT CONCURS 03.12.2015

anunt concurs 14.12.2015

ANUNT CONCURSURI 22 SI 23 DECEMBRIE 2015

ANUNT CONCURS 10.12.2015

LISTA SELECTIE DOSARE CONCURS 14.12.2015

Rezultat proba practica concurs

ANUNT CONCURS 29.01.2016

LISTA INTERVIU Z00 SI SIT URGENTA 16.12.2015

 

CENTRALIZATOR FINAL ZOO SI ISU

ANUNT CONCURS MEDIC DENTIST

Tematica concurs medic dentist

Anunt concurs 24.03.2016

Anunt concurs 22.03.2016

Anunt concursuri 06.04.2016 si 08.04.2016

Proces verbal selectie dosare ZOO