IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Acte necesare

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE:

HOTARAREA NR.281   DIN 29- 10-2015   PRIVIND  IMPOZITE ŞI TAXE

HCLM 281 din 29.10.2015              HCLM 281 din 29.10.2015.

 

Anexa nr. III 2016 HCLM 281 din 29.10.2015

Anexa nr. II 2016 HCLM 281 din 29.10.2015

Anexa nr. I HCLM 281 din 29.10.2015

HG_1_din_2016_Titlul_IX

Anexa_2-Declaratie fiscala PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

Anexa la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozituluitaxei pe clădiri

Anexa_4-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexala declaraţia fiscală pentru stabilirea impozituluitaxei pe teren

Anexa_5-Declaratie fiscala PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PJ

Anexa_6-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone PJ

Anexa_7-Declaratie fiscala PENTRU STABILIREA IMPOZITULUITAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PJ

Anexa_12 CERERE CERTIFICAT FISCAL PJ

Anexa_14-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

Anexa_15-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate PJ

27-ITL027_M_2009-Declaratie_pentru_scoatere_din_evidenta_mijl_transp1 (1)

29-ITL_029_M_2009-Decont_lunar_impozit_pe_spectacole1

CERERE_pentru_înregistrare_vizar e_a_abonamentelor_si_a_biletelor_de_intrare_la_spectacole_

CERERE_RESTITUIRE_

DECLARAŢIE_–_DECONT