Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Informații servicii

31

Octombrie

Aparatul de specialitate al Municipiului Bârlad - După demisia domnului Constantin Constantinescu, în baza prevederilor art.69 alin. (2) şi ale art. 72 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a prevederilor art.15 alin. 2 lit.a, art.16 şi art.17 din Legea nr. 393 privind Statutul aleşilor locali, începând cu data de 01-03-2015 atribuţiile de primar al municipiului Bârlad sunt exercitate de drept de către viceprimarul municipiului, domnul Marin Bunea.

 • 1. Viceprimar
 • 2. Administrator public - vacant
 • 3. Secretar - Cătălin Hăret
  • 3.1. Serviciul Administraţie Publică Locală, Secretariat, Juridic – Contencios şi Relaţii cu Publicul - şef serviciu: Ancuţa-Magdalena Voinea
  • 3.2. Serviciul Resurse Umane, Protectia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari - şef serviciu: Florica-Gabriela Ciobanu
  • 3.3. Direcția Economică
   • Director Executiv - Constantin Ciobanu
   • Director Executiv Adjunct - Nicolaie Spînu
   • 3.3.1. Compartimentul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Informatică
   • 3.3.2. Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor - şef serviciu: Mariana Nița
   • 3.3.3. Compartiment Administrativ – Gospodaresc
   • 3.3.4. Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Fizice - şef serviciu: Cerassela-Pierina Apostol
   • 3.3.5. Serviciul Impozite şi Taxe de la Persoane Juridice - şef serviciu: Mirel Ţîrcă
  • 3.4. Direcția Tehnică
   • Director Executiv - Mihai Vicol
   • 3.4.1. Biroul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, Tehnic Investiţii, Licitaţii şi Contracte de Achiziţii Publice - şef birou: Georgian Şolcă
   • 3.4.2. Serviciul Gospodarie Comunală şi Locativă şi Asociaţii de Proprietari - şef serviciu: Olga Ungureanu
   • 3.4.3. Compartimentul de Transport
   • 3.4.4. Compartimentul de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Externe Nerambursabile
 • 4. Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Arh. Șef Sorin Gliga
  • 4.1. Birou Autorizare Construcţii - sef birou: vacant
  • 4.2. Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  • 4.3. Biroul Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol - şef birou: Lucian Volintiru
 • 5. Compartimentul Audit Public Intern
 • 6. Compartimentul Cabinetului Primarului

Serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Bârlad

 • 1. Poliţia Locală a Municipiului Bârlad - director executiv: Vasile Rădoi
 • 2. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor - director executiv: Monica Stoleriu
 • 3. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa - şef serviciu: Adrian-George Trandafir
 • 4. Direcţia pentru Administrarea Pieţelor Parcărilor şi Cimitirelor - director: Vasile Ciochină
 • 5. Clubul Sportiv de Drept Public ,, Rugby Club Bârlad" - director executiv: Bogdan-Florin Dumitriu
 • 6. Cantina de Ajutor Social - şef serviciu: vacant
 • 7. Creșă - director: Jana-Mihaela Zamfir
 • 8. Biblioteca Municipală "Stroe Belloescu" Bârlad - şef serviciu: Cristina Vizitiu
 • 9. Serviciul Public "Gradina Zoologica" Bârlad- şef serviciu: Adrian Cărăbăţ
 • 10. Serviciul Spații Verzi - şef serviciu: Gabriela-Oana Anghel
 • 11. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bârlad - director executiv: Rodica-Cristina Brojban
 • 12. Aparatul Permanent al Consiliului Local
Atribuţiile specifice fiecărui serviciu, birou sau compartiment se regăsesc în „REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BÂRLAD”

AUDIT PUBLIC INTERN

BIROUL AUTORIZARE CONSTRUCŢII

BIROUL CADASTRU

BIROUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AUTORIZATII

COMPARTIMENTUL DE IMPLEMENTARE PROIECTE

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ

SERVICIUL BUGET ŞI CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

SERVICIUL GOSPODARIE

SERVICIUL RESURSE UMANE

IMPOZITE SI TAXE PERS FIZICE.