IpCAm

Februarie 01, 2017

COMUNICAT

          Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, aduce la cunoștință publică obligațiile și răspunderile ce revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor din urbe, pe timpul anotimpului de iarnă, în conformitate cu Hotărârea nr. 236 din 29.09.2006 a Consiliului Local Municipal Bârlad.

Obligații și răspunderi:

 • să întrețină, în stare corespunzătoare, împrejurimile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea, permanentă, a șanțurilor și podețelor, în zona acestora;
 • să asigure curățenia trotuarelor, să înlăture zăpada și gheața și să execute desfundarea rigolelor.
 • să curețe zăpada, țurțurii de gheață și să distrugă buruienile de pe terase, de pe sațiul dintre blocuri, să desfunde jgheaburile și burlanele, luând măsuri de siguranță pentru evitarea accidentelor;
 • zăpada se va îndepărta, de pe trotuare și de partea carosabilă a arterelor de circulație, astfel încât, să nu stânjenească circulația pietonilor și să rămână libere gurile de canal și capacele de gaze naturale;
 • se interzice creearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse, pe drumurile și pe trotuarele publice.
 • este interzisă abandonarea pe domeniul public a mașinilor, caroseriilor sau părților de autovehicule, precum și a unor materiale de construcții.
 • să nu oprească, să nu staționeze ori să nu parcheze autovehicule pe trotuare, spații verzi, parcuri și în locurile de parcare din fața instituțiilor publice, unde acest lucru este interzis prin semne de circulație.

 

 • este interzisă ocuparea suprafețelor de teren aparținând domeniului public și privat al municipiului Bârlad fără acordul primăriei, în condițiile respectării legii.

 

 • utilizarea aleilor, spațiilor verzi și al parcurilor drept locuri de depozitare a deșeurilor menajere ori a celor rezultate din demolări, precum și utilizarea ca loc de parcare a autovehicolelor.

 

Contravenții și sancțiuni

 

     Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

 • cu amnedă de la 100– 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 – 2.500 pentru persoanele juridice în condițiile încălcării art. 1, art. 2 alin. 1,2,3,5 și art. 3;
 • cu amendă de la 200 – 1.000 lei pentru persoanle fizice și de la 1.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice în condițiile încălcării prevederilor art. 2 alin. 4 și 6, art. 4, 6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 și 21.

Sancțiuni complementare: 

 • confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție;
 • cu suspendarea sau anularea, după caz, a avizului acordului sau autorizației de exercitare a activității;
 • închiderea societății;
 • blocarea contului bancar;
 • suspendarea activității agentului economic;
 • desființarea lucrărilor și obligativitatea aducerii terenului la starea inițială.

 

Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și gravitatea faptei și ele pot fi cumulate și cu sancțiunile contravenționale.

 

COMUNICAT

Ianuarie 14, 2017

DRAGI BÂRLĂDENI,
Anul 2016 a fost anul în care s-au arătat roadele curajului dv. și dorința de schimbare a destinului orașului Bârlad. Am rămas uniți și încrezători în propriile forțe! Anul 2016 a fost un an excepțional. Am reușit să sudez în jurul meu o echipa de consilieri locali determinați, alături de care nu avansăm doar promisiuni ci strategii și viziuni concrete pentru oraș. Am început deja să oferim localitații noastre proiecte realizate și facem pași importanți pentru implementarea altor proiecte necesare ridicării gradului de confort al bârlădenilor. Multumesc tuturor celor care au avut încredere în mine si îi asigur de întreaga mea considerație si respect.
Urez tuturor un AN NOU 2017 plin de împliniri, bucurii și speranțe împlinite! LA MULȚI ANI SI DOAMNE AJUTĂ!Primarul Municipiului Bârlad av Dumitru Boroș.

Ianuarie 14, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Biserici

Biserica Sf. Înviere şi Sf. Ecaterina”

IMG_4413   IMG_4406

Lucrările de construire au demarat în 2000, biserica fiind sfinţită în 2012. Este ctitorită de Constantin Constantinescu. Se află pe str. Republicii nr. 300. Are în evidenţă 2550 de enoriaşi.

 

Biserica “Domnească”

IMG_4192

Cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită pe timpul lui Ştefan Cel Mare, refăcută de domnul Moldovei, Vasile Lupu, la 1636. Se află pe str. Republicii, nr. 192. Are în evidenţă 1350 de enoriaşi.  

 

Biserica “Sf. Ilie”

IMG_3554

Este cunoscută drept biserica breslei blănarilor şi a fost construită în secolul XVIII din lemn. În forma arhitecturala actuala a fost reclădită după planurile arhitectului oraşului Lorentz, modelul fiind similar bisericii catedrale din Bolgrad. Se află pe str. Paloda nr.14 . Are în evidenţă 1800 de enoriaşi.

 

Biserica “Sf. Dumitru”

IMG_4191

A fost construită în 1692 şi refăcută în 1747. În 1850, biserica a ars împreună cu 2500 de case, iar în anii 1864 şi 1888 a fost afectată de cutremure încât a necesitat reparaţii care s-au executat între anii 1894-1896. Se află pe str. Vasile Lupu. Are în evidenţă 2550 de enoriaşi.

 

Biserica “Sf. Mina”

IMG_4593

A fost clădită de preotul Teodosie cu ajutorul credincioşilor pe locul dat la 1829 de Ion Manoli şi soţia sa. S-a impus reconstruirea ei, în 1855-1856 de preotul Ioan Ghinea. Se află pe str. Suceava nr.14. Are în evidenţă 1800 de enoriaşi.

 

Biserica Sf. Spiridon

IMG_3883

A fost construită la începutul sec. XIX, reclădită de Safta Sturza spătăreasa şi paharnicul Gheorghe Oprişan, 1822-1825. În 1965 preotul paroh Iorgu Codreanu renovează biserica în exterior şi reface picture în interior. Se află pe str. Vasile Pârvan, nr. 6. Are în evidenţă 3975 de enoriaşi.

 

Biserica “Vovidenia”

IMG_3563

Este cunoscută drept biserica Ducăi sau Duculească şi a fost construită înainte de 1768. Dărmată de cutremurele din 1802, a fost reclădită în 1812 cu ajutorul credincioşilor. Este construită în stil arhitectural moldovenesc. Se află pe str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1. Are în evidenţă 2850 de enoriaşi.

 

Biserica “Sf. Ioan”

IMG_4595

Construită din lemn, la 1812 de Ioan Mârzacu şi soţia sa. Arsă până la pământ în 1851, a fost reclădită de zid în perioada 1852-1853. Alte reparaţii a necesitat în 1897 şi 1932-1933. Se află pe str. “Sf. Ioan” nr. 1. Are în evidenţă 2550 de enoriaşi.

 

Biserica,, Sf. Andrei

  IMG_5691   IMG_5693

 

 

Biserica “Adormirea Maicii Domnului

IMG_5697

Str. Mareşal Averescu nr.1

Este situate în cartierul Deal II. A fost construită în perioada 1994-2005 cu sprijinul exclusiv a celor 200 de familii de ortodocşi de stil vechi din localitate.

 

Biserica Sfinţii Voievozi

IMG_5700    IMG_5703

Str. Sf. Voievozi nr.1

Aşezământul de cult a fost construit în 1806 din nuiele. A fost reconstruit din zid în 1840 prin contribuţia locuitorilor de către “arhitectonul” Ioan Sârbeschi. Biserica cu hramul “Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” este aşezată pe colina cu tristă faimă altădată, când, se povesteşte că era loc de spânzurătoare a răufăcătorilor.   A fost refăcută din temelii în anii 1836-1840. Reparaţii s-au mai făcut în anii: 1906, 1913, 1924, 1934, 1944, 1955, 1959, 1964 şi după 2010. În 2014 s-a făcut importante lucrări de înlocuire a acoperişului.

 

 

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi

IMG_5709

Str. Trei Ierarhi nr. 1

Este cunoscută drept biserica Flăcăilor din mahalaua Bujoreni. Pentru prima oară biserica a fost construită din lemn, la începutul sec. al XIX-lea, reclădită din zid în perioada 1842-1843. Ctitorii sunt Vasile, Grigore, Ioan, Constantin şi Lupu, fiii lui Eremia Eşanu. În 1855 biserica a fost împodobită cu pictură. Reparaţii succesive au fost făcute în 1863, 1893 şi 1940. După cutremurul din 1977 părintele Ioan Stoica a făcut o amplă consolidare. În perioada 1999-2004 s-au făcut ample lucrări de reconsolidare, iar pictura a fost refăcută în totalitate.

 

Biserica “Sf. Gheorghe”

IMG_5865

Str. Popa Şapcă nr.9

Este cunoscută drept biserica breslei abăgerilor, fiind construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea. A fost reclădită la începutul sec. al XIX-lea. La 1817 biserica a fost rezidită. În 1986 au fost realizate lucrări de restaurare. În perioada 2013-2014 s-au realizat lucrări de înlocuire a acoperişului.  

 

Biserica Sf.Nicolae

IMG_5962 IMG_5963

 

 

 

“Înălţarea Domnului” 

IMG_5970

Capela actuala a fost ridicata in anul 2008-2009, conf. Autorizatiei nr. 98/09.04.2008. Ulterior s-a facut racordul de energie electrica si apa canal.  Capela a fost sfintita in luna noiembrie ,ziua 23 ,anul 2008, de catre Preasfintutul Episcop Cornelui Barladeanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Husilor ,de atunci.