SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Lista Beneficiari Legea 15/2003

25

Octombrie

Lista beneficiarilor Legii 15/2003 care vor beneficia de terenuri gratuite

Liste Legea 15 atribuire 2021

Cinstire Armatei Române – 25 octombrie 2021

25

Octombrie

Anunț Licitație Vânzări Terenuri

25

Octombrie

ANUNŢ LICITAŢIE VÂNZĂRI TERENURI – 24.11.2021

 

1.     INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL VÂNZĂRII:

51 terenuri situate în Municipiul Bârlad, în suprafaţă totală de 22305 mp, conform caietelor de sarcini, aparţinând domeniului privat al UAT Bârlad, conform H.C.L.M. Bârlad nr.266/16.07.2021 și a temeiului legal O.U.G. 57/2019.

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită cash la casieria instituţiei, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 12.11.2021, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.11.2021 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.10 – Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  24.11.2021 ora 1000Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro. Termenele și condițiile pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.10.2021.

Ședința Ordinară a CLM Bârlad 28.10.2021

22

Octombrie

Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, a convocat, pentru ziua de joi, 28.10.2021, ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bârlad, pentru luna în curs.

Întrunirea se va desfășura în sistem video-conferință, începând cu ora 15.00.

Ordinea de zi poate fi consultată la următorul link:

Anunt colectiv persoane fizice nr. 45930/22.10.2021

22

Octombrie

Anunt colectiv persoane fizice nr. 45930 din 22.10

SITUATII CERTIFICATE DE URBANISM SI AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE IN LUNA SEPTEMBRIE 2021

21

Octombrie

Licitație Închirieri Terenuri 15.11.2021

20

Octombrie

ANUNŢ LICITAŢIE ÎNCHIRIERI – 15.11.2021

 

1.     INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROPRIETARUL: 

Municipiul Bârlad, cod fiscal 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui, tel: 0235/411760, fax: 0235/416867, e-mail persoana de contact: corespondenta@primariabarlad.ro.

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII

8 terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bârlad în suprafaţă totală de 10934 mp, conform caietelor de sarcini ale HCLM Bârlad nr.64/27.02.2020, HCLM Bârlad nr.190/30.06.2020, HCLM Barlad nr.301/31.08.2021, HCLM Bârlad nr. 302/31.08.2021 și temeiului legal O.U.G. 57/2019.

Pentru poziţia nr.8 din lista, patinoar, în funcţie de situaţia epidemiologică de la nivelul municipiului Bârlad, procedura poate fi oprită în orice etapă a acesteia (organizare licitaţie, procedură atribuire contract sau derulare contract).

3. INFORMAŢII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui – Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă şi Informatică, parter, camera 12.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, se achită cash la casieria instituţiei, sau cu OP în contul RO94TREZ65721360250XXXXX deschis la Trezoreria Bârlad.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 03.11.2021, ora 1600.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.11.2021 ora 1600.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui, cam.10 – Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:  15.11.2021 ora 1000, Primăria Municipiului Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.21, Bârlad, Jud. Vaslui.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.53, cod 730171, tel./fax 0235/311582, Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, e-mail tr-vaslui@just.ro. Termenele și condițiile pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Lista terenuri pt inchiriere 15.11.2021

ANUNT SEDINTA C.T.A.T.U. 18.10.2021

15

Octombrie

SCRISOARE DE ASTEPTARI -CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SLDP REISER SA

15

Octombrie

Documente Ajutoare Încălzire

15

Octombrie