SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Regulament nou CLM și Regulament Închiriere Parcări

24

Februarie

Municipiul Bârlad lansează, de astăzi, în dezbatere publică noul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Municipal Bârlad, precum și Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință.

Variantele propuse dezbaterii sunt valabile 30 de zile.

Eventualele sugestii ale cetățenilor pot fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail primar@primariabarlad.ro sau în scris pe adresa Primăriei Municipiului Bârlad, strada 1 Decembrie nr. 21.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CLM BÂRLAD

REGULAMENT PARCARI RESEDINTA

Minuta dezbatere publica PUZ “RETAIL PARK BARLAD SI MAGAZIN BRICOLAJ, AMENAJARE PLATFORME EXTERIOARE CU PARCARI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, CAI DE ACCES, SENS GIRATORIU, SEMNALISTICA RUTIERA, AMPLASARE CASETE PUBLICITARE LUMINOASE SI TOTEM PUBLICITAR, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, REALIZARE BRANSAMENTE UTILITATI”

9

Decembrie

DEZBATERE PUBLICĂ PUZ

5

Decembrie

DEZBATERE PUBLICA – BUGET LOCAL 2019

17

Aprilie

A N U N Ţ

9

Noiembrie

          Se aduce la cunoştinţa publică, că în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorităţii publice locale deliberative Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei noastre: wwww.primariabarlad.ro.

          Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre mai sus menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.

 PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE 2019

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BÂRLAD PENTRU PERIOADA 2018-2025

25

Mai

REGULAMENT

10

Aprilie

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

3

Aprilie

PLAN URBANISTIC GENERAL

3

Martie

LISTA DE INVESTIȚII ȘI BUGET 2018

16

Februarie