SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

ANUNT COLECTIV

13

August

ANUNT COLECTIV

8

August

HORA DIN STRĂBUNI – BÂRLAD 2019

6

August

 

 

SEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN 9 AUGUST 2019 , ora 10:00, în Sala “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad

6

August

ANUNT LICITATIE

5

August

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

30

Iulie

Anunț privind finanaţările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local

Informaţii generale privind   autoritatea   contractantă  (finantatoare),  în special  denumirea,  codul  fiscal,   adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Municipiului  Barlad , Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Barlad, judeţul Vaslui, telefon 0235.411760 , fax 0235.416867 , www.primariabarlad.ro.

Primaria  Municipiului  Barlad   invită persoanele   fizice şi  juridice   fără   scop  patrimonial,  respectiv  asociaţiile şi fundaţiile constituite conform  legii  sau  cultele  religioase   recunoscute conform legii ,  care  îndeplinesc  condiţiile prevăzute  de Legea nr. 350/2005, să depună  propunerile  de  proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură , tineret, sport , activitati cu specific social  si culte  religioase  .

1. Procedura aplicată  pentru  atribuirea  contractelor  de  finanţare   nerambursabilă  a  proiectelor   din domeniile cultură , tineret, sport , activitati  cu specific  social    si culte   religioase   pe anul  2019  este  prevăzută de Legea nr. 350/2005  privind  regimul  finanţărilor   nerambursabile  din fonduri publice, alocate pentru   activităţi nonprofit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile  alocate de la   bugetul  local  pentru activităţi  nonprofit  de interes local conform       HCLM nr. 101 / 24.04.2018 , publicat pe site-ul oficial al autoritatii finantatoare.
2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al Municipiului Barlad.

  1. Domeniul pentru care se acorda finantarea nerambursabila si suma alocata :
  • Culte religioase – 120000 RON
  • Sport –      7500 RON
  • Cultura –      7500 RON
  • Tineret –      7500  RON
  • Activitati cu specific social – 7500
  1. Durata proiectelor: anul 2019
    5. Data limită de depunere a propunerilor este  09 august 2019, ora 16,00.

(cu diminuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 zile , conform art. 20 alin (2) din Legea 350/

2005, motivat de faptul ca eventualele lucrari de reparatii, constructii si modernizari  nu se pot efectua

in sezonul rece )
6. Proiectele se depun într-un exemplar la sediul  Primariei   Municipiului  Barlad,  str. 1Decembrie , nr.21,     si   vor avea menţiunea pe dosar “pentru :  Comisia de evaluare  pentru  finantari  nerambursabile  acordate  de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local  “

  1. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face  de  către  Comisia   de evaluare pentru finantari nerambursabile acordate de la bugetul  local pentru  activitati  nonprofit  de interes local , constituita  prin dispoziţia primarului municipiului Barlad, în perioada  12 augut  –  14 august 2019.Finanţările nerambursabile trebuiesc  însoţite de o contribuţie de minimum  10%  din valoarea totală a finantarii din partea beneficiarului.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 20 din Regulamentul privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit  de interes local existent pe site-ul Primariei Munucipului Barlad.

Informaţii   si clarificări  cu  privire  la   documente  se  pot  obţine  de  la  secretarul  comisiei  din  cadrul    Primariei Municipiului Barlad , Serviciul Contabilitate , etaj 1 , camera 17, telefon 0235.411760 int 220.

Data publicarii anunţului de participare in Monitorul Oficial  -partea a VI-a :  23.07.2019   

prezentul anunt il anuleaza pe cel publicat in data de 26.06.2019  in Monitorul de Vaslui si Vremea Noua  din lipsa de procedura”

                  PRIMAR                                                   SECRETAR

                  Dumitru Boros                                      jr. Catalin Haret

 

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI

Activități de cultură

Legea_350_2005

 

“PUZ PENTRU CONSTRUIRE SPITAL MULTIDISCIPLINAR”

30

Iulie

ANUNT COLECTIV

26

Iulie

INFORMARE PUBLICĂ

24

Iulie

FESTIVALUL VERII 2019 – GUESS WHO

18

Iulie