Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Majorarea Burselor Elevilor din Bârlad

21

Octombrie

MUNICIPIUL BÂRLAD

 Informare Publică 21.10.2018

 S-au majorat bursele pentru elevii bârlădeni

 Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează opinia publică că a avut în atenție, încă de la începutul mandatului său, toate problemele învățământului local, o componentă importantă fiind majorarea burselor acordate elevilor merituoși sau celor cu posibilități materiale reduse.

Astfel, începând cu anul școlar curent, urmare a inițierii unui proiect de hotărâre, primarul Boroș a obținut votul consilierilor locali pentru a majora cuantumul celor patru categorii de burse acordate elevilor din Bârlad. Prin urmare, bursele de performanță au crescut de la 60 de lei per elev la 80 de lei, cele de merit de la 50 de lei la 60 de lei, bursele de studiu au ajuns la 50 de lei, de la 40 de lei iar cele sociale au fost majorate cu 10 lei, fiind acum de 50 de lei per elev.

În total, vor fi acordate 70 de burse de performanță, 289 de merit, 110 de studiu și 171 sociale.

Valoarea totală lunară a burselor care vor fi acordate elevilor care îndeplinesc criteriile de atribuire este de 36.900 lei.

 

                                      Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

 

 

În atenția solicitanților de locuințe ANL

19

Octombrie

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD informează toți solicitanții de atribuire a unei locuințe construite prin ANL, care au care au depus dosare înregistrate între anii 2003 și 2017, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Bârlad, str. 1 Decembrie, nr. 21, camera 4, cu documentele prevazute de Legea 152/1998, pentru actualizarea dosarului.

Titularii cererii se vor prezenta între orele 08.00 – 12.00, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț. Neprezentarea titularului cererii în termenul menționat se consideră renunțare la dosar iar acesta nu mai poate fi înscris în lista de priorități.

    Primar,                                                                        Secretar,

Av. Dumitru Boroș                                                    jr. Cătălin Haret

 

Anunț de Interes Public 19.10.2018

19

Octombrie

 

MUNICIPIUL BÂRLAD

 ANUNȚ PUBLIC 19.10.2018

Trei importante obiective culturale

În Anul Centenar 2018, primarul Municipiului Bârlad, av. DUMITRU BOROȘ, și-a asumat trei mari obiective în domeniul cultural: reabilitarea Casei Memoriale „Alexandru Ioan Cuza”, a Centrului de Informare și Documentare din perioada comunistă – Casa „Dej” și realizarea „Monumentului Eroilor”.

Zilele trecute, în urma numeroselor demersuri întreprinse la Ministerul Învățământului, s-a obținut avizul pentru imobilului în care a funcționat Grădinița nr. 14, pentru ca familia care locuiește în Casa „Cuza” să fie mutată în acesta. Astfel, în foarte scurt timp vor putea începe lucrările de reabilitare a casei Domnitorului.

Tot în urmă cu puțin timp, au demarat și lucrările reabilitare și conservare a Casei „Dej”, refacerea în totalitate a acoperișului fiind deja terminată, urmând a începe lucrările la interiorul clădirii. Aici se va amenaja un centru de informare despre perioada comunistă, în special din perioada Dej. În acest demers, primarul Dumitru Boroș face apel la bârlădenii care dețin imagini sau obiecte care au avut legătura cu acea perioadă și care vor să le doneze viitorului centru de informare, să contribuie la patrimoniul obiectivului. Fotografiile în format digital pot fi trimise pe adresa primar@primariabarlad.ro iar donațiile constând în obiecte se primesc la Primăria Bârlad.

„Monumentul Eroilor”, edificiu care va fi amplasat în Zona „Cerbul de aur”, este aproape de finalizare, mai fiind necesare doar câteva avize pentru a putea fi montat. Acest grup statuar, realizat de sculptorul Constantin Crenganis, va fi închinat eroilor din Primul și Al Doilea Război Mondial.

Toate cele trei obiective vor fi realizate până pe data de 1 Decembrie 2018.

                  Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

 

Informare Publică 18.10.2018

18

Octombrie

MUNICIPIUL BÂRLAD

 Informare Publică 18.10.2018

 Stadiul proiectului de refacere a infrastructurii de apă și canal din Bârlad și extindere a rețelelor de alimentare cu apă

 Având în vedere interesul foarte mare manifestat de cetățenii municipiului Bârlad din cartierele Centru, Țuguiata, Bariera Puiești (Cotu Negru), Deal, Crâng, Complex Școlar, Munteni, Podeni și Gară în privința demarării lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă, precum și a lucrărilor de canalizare și reabilitare a canalizărilor existente, Primăria Municipiului Bârlad aduce la cunoștința publică următoarele informații:

 • Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”, care este coordonat de la nivel județean, va fi implementat și la Bârlad, după mai bine de doi ani de eforturi și demersuri pornite de la nivel local;
 • Contractul de finanțare a acestui proiect a fost semnat pe data de 05.12.2016, la Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM și are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru Bârlad, a sumei de 46 milioane lei, fără TVA, din care 85% este contribuția Uniunii Europene, 13% a statului iar 2% vor fi suportați de bugetul local;
 • Obiectivul proiectului este „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populației” și va avea drept rezultat final conectarea la sistemele de alimentare cu apă și canalizare a tuturor cetățenilor din municipiu;
 • Autoritățile locale implicate în implementarea Proiectului au elaborat împreună cu Operatorul Regional o strategie de dezvoltare a infrastructurii apei;
 • În acest moment, proiectul urmează să fie publicat (peste două zile) în Jurnalul Uniunii Europene, pentru a putea fi ulterior scos la licitație pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru Mediul Performant de Desfășurare a Achizițiilor Publice (SICAP). După 30 de zile se va cunoaște numele executantului lucrărilor și data începerii acestora;

Implementarea acestui proiect la nivelul municipiului Bârlad este o urgență majoră a localității, în special la nivelul reabilitării rețelelor de apă, întrucât această infrastructură este foarte veche (peste 50 de ani) și deteriorată, motiv pentru care este influențat negativ și prețul apei potabile. În plus, vechimea foarte mare a rețelelor de apă și canal și faptul că acestea au cedat în nenumărate rânduri a împiedicat administrația publică locală să facă și investiții în infrastructura rutieră. În perioada imediat următoare în cartierele menționate vor fi montate panourile informative cu lista străzilor pe care se vor face lucrări. Bârlădenii interesați care sunt aceste străzi și ce categorii de lucrări se vor efectua o pot face accesând următorul link: Lista strazi apa-canal si extindere

SEDINTA – COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

16

Octombrie

Anunț Public 16.10.2018 – Sondaj de Opinie Închiriere Parcări

16

Octombrie

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC 16.10.2018

Urmare a numărului foarte mare de solicitări venite de la cetățeni privind închirierea locurilor de parcare, Primăria Municipiului Bârlad supune dezbaterii publice intenția de a reintroduce pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal (CLM) Bârlad un proiect de hotărâre privind închirierea acestor locuri.

Un proiect similar a mai fost în dezbaterea CLM în ședința din luna mai, a.c., însă, atunci, un număr de 9 consilieri locali, toți din partea PSD, s-au abținut la vot. Opțiunea lor este interpretată, de legile în vigoare, ca fiind vot „împotrivă”. Pentru ca proiectul să devină hotărâre de consiliu local, două treimi (minimum 14 consilieri) din membrii CLM Bârlad trebuie să voteze „pentru”, din totalul celor 21.

Argumentele pentru închirierea locurilor de parcare:

 • Metoda este practicată în zeci de orașe din țară, întrucât le garantează riveranilor un loc sigur de parcare, în special atunci când se întorc de la slujbe;
 • Metoda este menită să facă ordine în privința neînțelegerilor dintre riveranii cu un singur autoturism, care implicit ocupă un singur loc de parcare și cei cu mai multe autoturisme, care ocupă nejustificat mai multe locuri disponibile;
 • Sumele încasate din taxarea locurilor de parcare – fiind cu destinație specială – nu vor putea fi folosite decât exclusiv pentru amenajarea unor parcări noi sau modernizarea/extinderea celor existente;
 • Metoda garantează, astfel, eliminarea inechităților dintre plătitorii de taxe și impozite fără autoturisme și cei cu autoturisme, în sensul că nu este moral ca banii colectați de la cei fără mașini să fie utilizați pentru întreținerea parcărilor existente sau amenajarea de parcări noi;
 • Întrucât până acum s-au putut realiza parcări noi și întreține cele vechi cu sumele colectate de la toată populația, de acum există cadrul legal și moral de a se folosi în acest scop doar banii încasați de la proprietarii de autoturisme;
 • În plus, legile în vigoare impun ca toate persoanele care folosesc domeniul public trebuie să plătească iar proprietarii de autoturisme nu fac excepție, întrucât acest lucru ar însemna că acesta din urmă beneficiază de mai multe drepturi decât cei fără autoturisme;

În vederea testării opțiunii cetățenilor în privința deciziei de închiriere a locurilor de parcare din municipiul Bârlad, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Bârlad (Primaria municipiului Bârlad – paginaoficială ) este propus un sondaj de opinie, la care cetățenii sunt invitați să răspundă cu DA sau NU la întrebarea:

„Sunteți de acord cu închirierea locurilor de parcare din Municipiul Bârlad?”

REGULAMENT DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE:

REGULAMENT-de-atribuire-a-locurilor-de-parcare-din-parcarile-de-resedinta

 

 

PRINT PAG FACEBOOK

ANUNT COLECTIV

15

Octombrie

Informare Publică 12.10.2018 – Taxe Și Impozite, Cu Cardul Și Online

12

Octombrie

 

MUNICIPIUL BÂRLAD

 

Informare publică 12.10.2018

Taxele și impozitele locale pot fi plătite cu cardul și online

 

Zilele trecute, primarul Dumitru Boroș a dispus punerea în funcțiune a sistemul de plăți online, precum și cel prin intermediul terminalului POS (cu cardul bancar, la ghișeu).

Astfel, începând cu data de 10.10.2018, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a se evita cozile la ghișee, contribuabilii persoane fizice își pot plăti amenzile și creanțele bugetare (impozitele și taxele) datorate la bugetul local prin intermediul celor două sisteme.

Pentru varianta plăților online, contribuabilul trebuie să completeze un formular online, de pe site-ul www.ghiseul.ro și să solicite datele de acces (primul pas) pentru a obține autentificarea (Utilizator și Parolă – pasul doi). Modulul de plăti este funcțional pentru aproape toate categoriile de taxe și impozite și poate fi accesat după intrarea în cont. La plățile online sunt acceptate doar cardurile 3D Secure. Foarte important este că la orice plată nu se percep comisioane, acestea fiind suportate de către Primăria Bârlad.

Persoanele care nu dețin carduri bancare pot veni la Serviciul impozite și taxe persoane fizice al Primăriei Bârlad unde se pot face, doar pentru rolurile proprii, conturi cu utilizator și parolă.

Plata prin intermediul terminalului POS se face, la ghișeele Serviciului impozite și taxe persoane fizice, ca orice plată cu cardul.

„Este o dorință mai veche a noastră, dar pe care am pus-o un pic mai greu în practică întrucât la mijloc a fost un volum foarte mare de muncă. Credem că, odată devenite operaționale cele două sisteme de plată, cetățenii municipiului nostru nu vor mai fi nevoiți să stea la cozi, în special în perioadele în care se acordă facilități fiscale la plata taxelor și impozitelor. În plus, varianta plății online este foarte ușoară și rapidă, dându-le cetățenilor posibilitatea de a-și plăti contribuțiile când doresc”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

 

                  Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

 

ghiseul-logo

 

POS

Informare publică 12.10.2018 – Acțiune Poliția Locală Bârlad

12

Octombrie

 

 

MUNICIPIUL BÂRLAD

 

I N F O R M A R E

   CU  PRIVIRE  LA REZULTATELE  ACTIVITĂȚILOR  DESFĂȘURATE  ÎN  ZIUA  DE 11.10.2018, PENTRU  PREVENIREA  FAPTELOR  DE  ÎNCĂLCARE  A  UNOR  NORME  DE  CONVIEȚUIRE  SOCIALĂ,  A ORDINII  ȘI  LINIȘTII  PUBLICE

Având in vedere dispozițiile primarului Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, cu privire la asigurarea climatului de siguranță civică în localitatea noastră, constatările directe ale polițiștilor locali, sesizările și petițiile cetățenilor, cu privire la încălcarea normelor de conviețuire socială în zonele parcurilor de agrement (Parcul „V.I.Popa”, „Grădina Publică”), parcurilor de joacă pentru copii, baruri sau localuri de alimentație publică, unități de învățământ, zona blocurilor de locuit din apropierea SC „Rulmenți” SA,  distrugerea bunurilor aparținând Primăriei Bârlad (mobilier stradal),  în ziua de 11.10.2018, între orele 17.00 și 19.00, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine și Liniște Publică și Biroului Activitate Comercială, au acționat pentru:

–  depistarea persoanelor predispuse la acte de violență;

–  depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii;

–  depistarea minorilor fără supraveghere predispuși la acte antisociale;

–  vânzarea de alcool către minori;

–  consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public;

–  depistarea tinerilor predispuși la acte de violență asupra elevilor, în timpul pauzelor sau la ieșirea de la cursuri;

– prevenirea distrugerii bunurilor ce aparțin patrimoniului autorității publice locale (bănci, pomi, mobilierul din parcuri de joacă, etc.);

–  prevenirea altor infracțiuni sau contravenții;

 

Cu această ocazie:

 • Au fost depistate, legitimate, identificate și verificate, un număr de 47 persoane, cărora li s-a atras atenția cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 și H.C.L.M. nr. 22/2002;
 • Au fost constatate un număr de 7 contravenții (5 prevăzute de Legea nr. 61/1991; 1 prevăzută de Legea nr. 349/2002; 1 prevăzută de H.C.L.M. nr. 22/2002) și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 1.900 lei;
 • Au fost verificate un număr de 4 societăți comerciale cu privire la existența autorizației de funcționare;

 

La această acțiune au participat un număr de 12 polițiști locali, coordonați de conducerea instituției.

 

DIRECTOR  EXECUTIV

Vasile Chelaru

 

Informare Publică 11.10.2018 – Apel la Civilizație!

11

Octombrie

 

MUNICIPIUL BÂRLAD

 

Informare Publică 11.10.2018

 

Apel la civilizație!

 

Având în vedere că, în ultima perioadă, pe raza municipiului Bârlad s-au constatat mai multe acte de vandalizare a mobilierului urban, și nu numai, Primăria Municipiului Bârlad face apel la populație să dea dovadă de bun simț și civilizație și să păstreze bunurile publice intacte.

Astfel, s-a constatat că, în mai multe zone din municipiu (Parcul Teatrului „V. I. Popa”, Cartier Deal II, intrare Muzeul „Vasile Pârvan”), au fost vandalizate mai multe bănci și rupți mai mulți copaci ornamentali. În consecință, conducerea Primăriei Municipiului Bârlad, prin Poliția Locală, a inițiat demersuri pentru identificarea celor care au distrus bunurile publice menționate, fiind vorba doar de o chestiune de timp până ce vinovații vor suporta consecințele legilor în vigoare. De altfel, trebuie menționat că actele de vandalism s-au produs – în marea lor majoritate – în zone supravegheate video.

„Această atitudine anticivică și deloc civilizată nu face cinste nimănui. Refuz să cred că bârlădenii pot accepta astfel de comportamente. Problema este la unii, care nu au înțeles încă ce înseamnă civilizația și buna creștere. Facem, prin urmare, apel la toți cetățenii orașului să ia atitudine și să ne informeze când mai constată asemenea acte de vandalism. Îi îndemnăm pe toți să păstreze bunurile publice intacte din cel puțin două motive. În primul rând aceste bunuri sunt cumpărate din bani publici și, nu în ultimul rând, toți bârlădenii trebuie să își respecte eticheta de locuitori ai unui oraș cultural de elită, așa cum este considerat municipiul nostru”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

 

                      Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad