SESIZĂRI CÂINI COMUNITARI

Pentru urgențe și sesizări privind câinii comunitari din zona dumneavoastră, puteți apela la Asociația „Sprijină Câinii”, la numerele de telefon: 0741.375.205 și/sau 0740.590.296
TURISM

Iulie 30, 2018

Anunt de presa incepere proiect

 

 

 

Noiembrie 15, 2017

Primăria Municipiului Bârlad a demarat proiectul de strângere de date și informașii cu privire la toate tipurile de transport în vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, studiu impus de Uniunea Europeană și necesar accesării de fonduri europene în perioada 2014-2020.

Avem rugămintea ca în urmatoarele 15-20 de minute să răspundeti obiectiv la întrebările de mai jos și să contribuiți activ la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Barlad.

Click >AICI<

August 30, 2017

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale

HOTARAREA NR.170 DIN 08-12-2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Bârlad prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor locale.

Hotarare primarie Bd ENGLEZA-brosura

Hotarare primarie Bd ITALIANA-brosura

Hotarare primarie Bd SPANIOLA-brosura

Hotarare primarie Bd FRANCEZA-brosura

Informații Importante Ajutoare Încălzire

23

Octombrie

logo-primaria-barlad-300x1651

ROMÂNIA

JUDEŢUL VASLUI

MUNICIPIUL BÂRLAD

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANUNŢ IMPORTANT !!!

CERERILE PENTRU OBŢINEREA SUBVENȚIEI PENTRU ÎNCĂLZIRE, SEZONUL 2020-2021, SE DEPUN LA SEDIUL DAS (B-dul EPUREANU, NR. 35) ÎNCEPÂND CU DATA DE 26 OCTOMBRIE 2020 

PROGRAM: LUNI – VINERI

0830-1230

Învestire Primar și Juramânt Consilieri

23

Octombrie

logo-primaria-barlad-300x1651
Învestirea primarului și ședință de constituire a Consiliului Local Municipal Bârlad
Luni, 26 octombrie 2020, de la ora 11.00, la sala mare a Cinematografului „Victoria” din Bârlad va avea loc ședința de constituire a Consiliului Local Municipal Bârlad. După depunerea jurământului consilierilor aleși, și primarul ales al Municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, va depune jurământul de înaintea exercitării mandatului. Având în vedere contextul sanitar actual, ședința solemnă se va desfășura cu participare limitată, raportată la capacitatea sălii, cu respectarea normelor de distanțare socială. Reprezentanții mass-media locale care doresc să participe la eveniment au acces nerestricționat.
Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad
DSC_2044

Hotărârea nr. 7 a CLSU Bârlad

19

Octombrie

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Bârlad

 

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 17.10.2020

privind aprobarea măsurilor de prevenire, identificare și combatere a infecțiilor cu noul coronavirus SARS-COV 2 pe raza UAT Bârlad, pe durata aplicării stării de alertă

În temeiul prevederilor

-Hotărârii nr. 856, din 14 octombrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

-ale Hotărârii nr. 44/16.10.2020, privind adoptarea măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV 2, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui,

-ale Art. 24, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

-și prevederilor Legii 481/2004, privind Protecția Civilă,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Bârlad, întrunit, astăzi, 17.10.2020, în ședință extraordinară

 

HOTĂRĂȘTE:

 

ART. 1 În condițiile unei rate a incidenței cumulative a COVID-19 mai mare de  3‰ de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzice organizarea și desfășurarea activității Cinematografului „Victoria” din Bârlad, pentru o perioadă de 14 de zile.

ART. 2 În condițiile unei rate a incidenței cumulative a COVID-19 mai mare de  3‰ de locuitori, pe raza Municipiului Bârlad, începând cu data de 17 octombrie 2020, pe toată perioada stării de alertă, se interzic activitățile de pregătire fizică, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate/desfășurate în incinta bazei Stadion „Rulmentul”, pentru o perioadă de 14 de zile.

ART. 3 Activitatea cu publicul a Serviciului Grădina zoologică, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad se poate desfășura în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, respectiv se va asigura, la intrarea în incintă, în mod obligatoriu, respectarea distanțării fizice, regulile de igienă, precauțiile epidemiologice, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Programul de lucru și celelalte măsuri de organizare vor fi stabilite printr-un plan propriu de funcționare al Serviciului Grădina zoologică întocmit în colaborare cu Poliția Locală Bârlad, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad.

ART. 4 Pe toată perioada stării de alertă, se menține interzicerea accesului în toate locurile de joacă pentru copii de pe raza UAT Bârlad, acestea fiind închise.

 

ART. 5 Se vor asigura resursele necesare punerii în aplicare a măsurilor stabilite la articolele 1-5, după caz, conform prevederilor Planului pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2020, prevăzut de Art. 25, lit. O și Art. 26, lit. J, din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și prevederile Art. 25, lit. B, din Legea 481/2004, privind Protecția Civilă.

 

ART. 6 Prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică, de către toate serviciile Primăriei Bârlad, asociațiile de proprietari și de locatari, serviciile din subordinea Consiliului Local, precum și de alte entități interesate, conform prevederilor Regulementului de organizare și funcționare a comitetelor pentru situații de urgență.

 

 Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bârlad,

Primar, av. Dumitru BOROȘ

Acces Limitat Primărie

19

Octombrie

anunt distantare persoane functionari-1

ANUNT COLECTIV

15

Octombrie

Program Scurt

14

Octombrie


Important

Joi, 15 octombrie 2020, personalul Primăriei Municipiului Bârlad va lucra cu publicul doar în intervalul orar 08.00 – 13.00.

Avem rugamintea ca cetățenii municipiului Bârlad care au de rezolvat diferite probleme în instituție să încerce să se adapteze acestui program, valabil doar pentru data de 15 octombrie.

Vineri, 16 octombrie, programul instituției va fi cel obișnuit, respectiv 08.00-16.00, cu respectarea acelorași limitări de acces în clădire, impuse de contextul sanitar actual.

Mulțumim pentru înțelegere!

Sediu Nou DAS

14

Octombrie

ANUNȚ IMPORTANT

Reamintim că, începând cu data de 25 septembrie 2020, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad s-a MUTAT într-un sediu nou, situat pe Bulevardul Epureanu, nr. 35, în apropiere de Piața Mică.

Noile numere de telefon la care pot fi contactați salariații Direcției sunt:

0335.800.180

0335.800.181

0335.800.183-fax

0335.800.184-director

DSC_1981

Indemnizații Alegeri Locale 2020

8

Octombrie

ANUNT Indemnizatii Alegeri Locale 2020-1

Lucrări în Desfășurare 24.09.2020

24

Septembrie

logo-primaria-barlad-300x1651

MUNICIPIUL BÂRLAD

Lucrări pe domeniul public-Informare publică 24.09.2020

 

Lucrările în desfășurare pe străzile Bârladului

Primarul municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează că toate lucrările aflate în execuție la nivel local, în special cele pe infrastructura rutieră continuă conform programului anual de reperații și întreținere a străzilor.

Astfel, numai în ultimele zile, au început și sunt aproape de finalizare lucrările de refacere a mai multor trotuare din localitate, dar și de amenajare a unor parcări și a unui parc de joacă petru copii. În paralel, continuă și lucrările de bordurare și refacerea a trotuarelor pe străzile Comuna din Paris și I.C. Brătianu.

„Parcarea de pe strada Mihai Viteazu și locul de joacă de acolo sunt aproape finalizate. Mai urmnează doar dotarea cu mobilier a locului de joacă. De asemenea, lucrările sunt aproape gata și la parcarea de pe strada Dragoș Vodă, dar și la cea de pe strada Lirei, zona blocurilor ANL. În total, peste 100 de noi locuri de parcare vor fi disponibile bârlădenilor în foarte scurt timp. Se merge bine și la reamenajarea unei alte parcări și a aleilor din partea de nord a orașului, în zona blocului „Japonezilor”, cum este cunoscut acest imobil iar refacerea trotuarelor de pe strada I. C. Brătianu este, de asemenea, o lucrare în desfășurare. Având în vedere că în ultimii 30 de ani nu s-a făcut nimic prin foarte multe zone ale Bârladului, solicitările sunt în continuare multe și, atât cât ne va permite bugetul, încercăm să le răspundem la toate”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

 

Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad

Program SPCLEP Bârlad

24

Septembrie

ROMÂNIA

JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BÂRLAD

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR

Str. George Enescu nr. 4, Bârlad, 731060   Tel. / fax / 0235 / 418873, 0335 / 414444, 414445  e-mail spclep@primariabarlad.ro

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ANUNȚ

Servicul Public Comunitar Local de evidența Persoanelor  (SPCLEP) va avea program prelungit în perioada alegerilor locale, astfel:

Sâmbătă   26.09.2020, 8:00 – 16:00

Duminică  27.09.2020, 7:00 – 21:00

În zilele de 26 și 27 septembrie, SPCLEP, va soluționa cu prioritate cererile pentru eliberarea actelor de identitate, pentru motivele prevăzute la art. 19, alin (1) lit. f), g) și j) din O.U.G. nr. 97 / 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

 Actele de identitate emise de autoritățile publice, care au expirat începând cu data de 1 martie 2020, își mențin valabilitatea pe toată durata stării de urgență / alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări( Legea nr 55 / 2020).

 Taxele pot fi achitate în numerar la SPCLEP, doar în zilele de 26 și 27 septembrie.

Facem menţiunea că, vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de identitate, astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, solicitantul va prezenta 3 fotografii ¾.

SPCLEP nu produce fotografiile necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorii.

 Reamintim că, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 81 / 7.09.2020 a Biroului Electoral Central, alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

 DIRECTOR EXECUTIV,

STOLERIU MONICA

ci